Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KİMLİKLE OYNAMAK KİMSEYE HAYIR GETİRMEZ!
 

İnanılmaz bir saçmalık ve aymazlıkla karşı karşıyayız:

Türk olmak, "Türküm" demek, Türkiye Cumhuriyeti adını kullanmak neredeyse suç haline getirildi...

Bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmak da moda oldu!

* * *

Bu ülke, bu toplum, Kürtlere uygulanan inkârcılıktan çok çekti...

Şimdi tam bu sorunu çözüme kavuşturmanın yollarını ararken, başımıza bir de Türk ve Türkiye Cumhuriyeti inkârcılığı sorunu çıkarıyorlar...

Sonunda Halil İnalcık gibi, dünyanın yaşayan, belki de gelmiş geçmiş en büyük Osmanlı tarihçisini ve İlber Ortaylı gibi hiçbir zaman ideolojik saplantıları olmamış gerçek bir tarih profesörünü, Mümtaz Soysal gibi demokratlığının bedelini hapislerde ödemiş bir anayasa profesörünü bile isyan ettirerek, "300 Aydının Bildirisi" gibi bir metnin yayınlanmasına yol açtılar!

* * *

Konunu saçmalığı tarihsel, siyasal, toplumsal ve felsefi olarak dört ayrı eksende derhal görülebilir...

1) Tarım ve Endüstri Devrimleri gibi üretim devrimlerinin hiçbiri, yarattığı yeni ideoloji (zamanın ruhu, paradigma, vb.) ile eski dönemin kimliklerini, ideolojisini silememiş, yok edememiştir.

İçinde bulunduğumuz Bilişim Devrimi döneminin ideolojisi olan "Demokrasi ve insan haklarının" da, kendinden önceki, aile, aşiret, din, mezhep, ırk, milliyet gibi aidiyetlere dayalı kimlikleri silmesi, bunların ideolojik kaynaklarını yok etmesi beklenemez!

2) Bilişim Devrimi'nin başlangıcında, Sovyetler'in çöküşünden sonra başlayan Küreselleşme döneminde ortaya atılan "Ulus devlet bitti" tezi, artık bizzat bu tezi ortaya atanlar tarafından bile yanlışlanmış, terk edilmiş ve ulus devletlerin hem yaşayacakları hem de yaşamalarının gerekli olduğu kabul edilmiştir.

3) Toplum, etnik ve milliyetçi kimliğe dayalı bir sorunu çözmeye çalışırken, bir başka kimliği bastırmaya ya da inkâr etmeye çalışamaz; çalışırsa sonuç alamaz.

4) Bütün kimlikler aynı derecede mukaddes ve eşittir.

* * *

Bütün bu gerçekler ortadayken, sonuçsuz kalmaya, sadece tepki doğurmaya mahkûm bu inkârcı girişimler hangi akla hizmet ediyor, doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional