Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GÜVEN BUNALIMI!
 

Savaşan taraflar, barış için, müzakere masasına oturduklarında önlerine ilk çıkan sorun "karşılıklı güven" duygusunun eksikliğidir:

Silahlı mücadele sırasında yaşananlar, kullanılan şiddet ve bunlara ek olan "kirli yöntemler", karşılıklı güven duygusunu zedelemiş ve hatta yok etmiştir.

Buna bir de geçmişte başarısız kalmış müzakere ve uzlaşma çabaları eklendiğinde durum iyice zorlaşır.

* * *

Kandil'in lideri ve sözcüsü konumundaki Karayılan'ın, gerek daha önce yaşananlardan kaynaklanan güvensizlikten, gerekse kendi kadrolarını silah bırakmaya ve Türkiye'yi terk etmeye ikna etmekte çektiği güçlüklerden dolayı, "Ayak sürüdüğü" söyleniyor...

Karayılan'ın bu güven sorununu aşmak için Meclisten yasa çıkarılmasını istediği, bu isteğin Öcalan ve bazı BDP'liler tarafından da gündeme getirildiği biliniyor.

Buna karşılık, Öcalan İmralı'da, bu öneri anlamında Sırrı Süreyya Önder'e "Peki bu çekilen yere JİTEM'in ve korucuların dolmaması için komisyonlar mı olmalı, yoksa akil adamlar mı olmalı" diye sorduğunda, Önder'in "Parlamentonun böyle bir yetkisi ve işlevi yok" diye yumuşak bir biçimde buna karşı çıktığı da Milliyet'in yayınladığı zabıtlardan yansıyan bilgiler arasında.

* * *

Öyle anlaşılıyor ki, buradaki asıl sorun, PKK'nın, "silah bırakma ve çekilme" sürecini Meclisin yasal güvenceye bağlaması isteği ile AKP iktidarının bu konuda Meclisi devreye sokmaktaki isteksizliği arasındaki uyumsuzlukta yatıyor.

Bu uyumsuzluğun altında ise, başka bazı nedenlerle birlikte, esas olarak karşılıklı güven duygusunu eksikliği var!

* * *

Güven duygusu şeffaf yöntemlerle sağlanır!

AKP iktidarı, bu "Barış sürecinde" varmak istediği hedeflerin doğruluğuna ve haklılığına inanıyor ve güveniyorsa:

Konuyu, kamuoyu önünde ve Meclis'te tartışmaktan kaçınmamalıdır.

Böyle bir yöntem, süreci zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir diye düşünüyorum.

Üstelik bütün kamuoyu yoklamaları, hem AKP hem de "Barış süreci" için seçmen desteğinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu göstermiyor mu!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional