Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ZAMANIN RUHU: NESİMİ VE BRUNO?
 

Medyada entelektüellik iddiasında olanlar arasında bir "Zamanın ruhu" muhabbetidir gidiyor...

"Zamanın ruhunu iyi okumak", "Zamanın ruhuna uymak" söylemleri egemen!

İktidar şakşakçılığının yeni ve entel bir biçimi:

İktidarın yaptıklarını sorgulayanlar, hele hele eleştirenler, sadece "kan içiciler" hainler" olarak değil, aynı zamanda çağını yakalayamayan cahiller ve aptallar olarak da niteleniyor!

* * *

Zamanın ruhu bir hayalettir...

Gece gündüz, sürekli sizinle olan, zihninize, yüreğinize sızmış, hiçbir yerde sizi yalnız bırakmayan, en yalnız en mahrem anlarınızda bile dürtükleyen, içinize işlemiş, çok güçlü bir hayalet:

Kimi zaman iktidardır...

Kimi zaman çıkarlarınızdır...

Kimi zaman sevdikleriniz, inandıklarınız.

Kimi zaman bireysel yaşamınızdır...

Kimi zaman toplum.

Kimi zaman baskıdır, cezadır, hapistir, derisi yüzülmektir, yakılmaktır, giyotindir...

Kimi zaman ödül.

Kimi zaman yasadır, gelenek görenektir...

Kimi zaman vicdan!

* * *

Zamanın ruhu, adı üstünde, zaman göre değişir...

Tekçi, tekilci, tek düze bir yapıdan, zaten içinde barındırdığı, çokçu, çoğulcu, zıtlıklarla dolu diyalektik bir yapıya dönüşür:

İlk zamanlarda totemdir...

Büyücüdür, şamandır, aydır, güneştir...

Yiyecek, içecek, barınaktır...

Ailedir, soydur, soptur, aşirettir.

Orta zamanlarda dindir mezheptir...

Topraktır, tarımdır...

Papadır, piskopostur, engizisyondur, halifedir, şeyhülislamdır, kadıdır, hahamdır, rahiptir, imamdır...

İmparatordur, sultandır, senyördür, beydir, ağadır.

Yakın zamanlarda, millettir, vatandır...

Fabrikadır, üretimdir, ham maddedir, pazardır...

Politikacıdır, meclistir, kabinedir, başbakandır.

Günümüzde insan haklarıdır, demokrasidir...

Barıştır, refahtır, güvenliktir...

Birlikte yaşamaktır, eşitliktir, hoşgörüdür...

Terördür, savaştır, işgaldir, kandır...

Irk ve milliyet, din ve mezhep mücadelesidir...

Petroldür, madendir, bitkidir, hayvandır, sudur...

Dünya egemenliğine, bölge liderliğine oynamak, birleştirerek ya da bölerek yönetmektir!

* * *

Zamanın ruhu neden değişir, niçin aynı kalamaz?

Nasıl değişir, eski tekil, tekçi niteliğinden, zamanımızdaki çokçu, diyalektik niteliğe nasıl dönüşür?

Bu soruları, diri diri derisi yüzülen Nesimi'ye ya da diri diri yakılan Bruno'ya sorun!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional