Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BARIŞ İÇİNDE ORTAK YAŞAM İRADESİ...
 

Bu yıl bahar, barış özlemi ve umuduyla birlikte geldi.

Barış, bir savaşın sonlandırılması demektir...

Savaşan taraflar, artık barışın tarafları olacaktır.

Savaşta olduğu gibi barış sürecinde de tarafların beklentileri pek ender olarak çakışır ya da uyuşur...

Zaten taraflar arasında beklentiler bakımından önemli farklar olduğu için savaş çıkmıştır.

* * *

Barış özlemi ve umudu nereden kaynaklanır, barışı gündeme getiren zorunluluklar nelerdir?

Taraflardan birinin kesin zafer kazanamaması, ötekini yok edememesi...

Ve savaş yorgunluğu!

* * *

Barış üzerinde yoğunlaşan özlem ve umutlar, savaşan tarafların birbirlerinden olan beklentilerinin değiştiği anlamına gelmeyebilir.

Hatta belki de savaşın getirdiği birikimler, olumsuz olaylar, duygular, bu beklentileri biraz hırçınlaştırmış, keskinleştirmiş dahi olabilir.

Öte yandan her barış masasına oturan taraf, belli ödünler vermesi gerektiğinin de bilincindedir.

"Beyaz sayfa" önerisi bu bilincin bir yansımasıdır!

Barış özlem ve umudunun gücü ve başarısı ise:

Ulaşılacak hedefin ne olduğuna...

Ne kadar arzu edildiğine...

Tarafların bu hedef ve hedefi gerçekleştirme arzusunda ne derece uzlaştıklarına bağlıdır.

* * *

Bahar ve barış sarhoşluğundan uyanıp, her şeyden önce ulaşılmak istenen hedefe ya da hedeflere bakmak gerekiyor:

 1. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlet olarak devam edecek midir?
   
 2. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve laik, sosyal bir hukuk devleti yapısı sürdürülecek midir?
   
 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları değişecek midir?
   
 4. Türkiye'nin Ortadoğu'daki, Batı'daki ve dünyadaki pozisyonu değişecek midir?
   
 5. Türkler ve Kürtler barış içinde birlikte ortak bir yaşam sürdürmek istiyorlar mıdır, istiyorlarsa böyle bir yaşamı sürdürebilecekler midir?

* * *

Barış, devekuşu gibi kafalar kuma gömülerek götürülebilecek bir süreç değildir.

Öyle götürülürse, sadece yeni savaşlara kapı açar...

Sanıyorum en kritik soru, Türklerin ve Kürtlerin birlikte yaşama iradelerinin olup olmadığıdır!

Bu irade doğru saptanabilirse, barış özlemi ve umudu daha güçlenebilecektir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional