Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SORUN, DENGELİ KALKINMA VE DEMOKRASİ SORUNUDUR!
 

Adına ister "Terör sorunu" deyin, ister "Kürt sorunu", Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunun temelinde dengeli kalkınma ve demokrasi sorunu yatmaktadır:

Çünkü esas olarak çağımızdaki bütün sosyo-ekonomik ve siyasal sorunlar gibi bu sorun da, temel hak ve özgürlüklerin sınırlı ve kısıtlı olmasından ve bölgeler, kesimler, sınıflar arasındaki gelir adaletsizliğinden, hatta uçurumundan kaynaklanır.

Elbette:

1) Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi...

2) Kalkınmanın, dengeli ve adil bir paylaşım da gerçekleştirilerek sağlanması...

Tek başına sosyo-ekonomik ve siyasal sorunları çözmez, çözemez...

Sadece bu sorunların çözümü için uygun bir ortam yaratır...

Ama her ikisinin de yokluğu, her türlü sorunun ortaya çıkmasında, ortaya çıkan sorunların büyümesinde ve hatta çözüm için hukuk dışı, şiddet içeren yollara başvurulmasında önemli bir etken olur.

* * *

Tarım, sanayi ve hizmet üretiminin çok düşük düzeyde gerçekleştiği...

İş olanaklarının son derece sınırlı olduğu...

Dağa çıkmanın ciddi bir kariyer seçeneği olarak sunulduğu...

Eğitim, sağlık, konut olanaklarının yetersiz kaldığı...

Pazar ekonomisi ile bütünleşmenin gerçekleşemediği...

Feodal ilişkilerin, her türlü, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal çağdaşlaşmanın önünü kestiği...

Bir coğrafi bölgenin, adına ne derseniz deyin, ülke çapında büyük sorunlar üretmesi kaçınılmazdır.

* * *

Hukukun en önemli ön koşullarından biri olan adil yargılanmaya ilişkin usûl kurallarının ihlâl edildiği...

İnsanların yıllarca tutuklu olarak yargılandığı...

Yargıya olan güvenin gittikçe erozyona uğradığı...

Belli düşünce ve inanca sahip olduğu düşünülen, iktidarın siyasal ve ideolojik çizgisine ters düşen, şu veya bu mesleğe, gruba veya siyasal akıma, dine, mezhebe, ırka mensup insanların, toptancı bir yaklaşımla, bir anlamda damgalanmış (stigmatize edilmiş) bir biçimde suçlandığı, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü, hukuksuzluklara, haksızlıklara uğradığı...

Demokratik temsil sistemi sınırlı ve kısıtlı olduğu için, toplumdaki farklı siyasal tercihlerin şeffaf ve adil bir biçimde parlamentoya yansımasının engellendiği...

İktidarın kendisine muhalif çizgide gördüğü politikacıları, yazarları, sivil ve asker memurları, gazetecileri, öğrencileri ve hatta, hukukçuları ve sanatçıları tutuklattığı...

İktidarın, halkın sadece kamu alanındaki tutum ve davranışlarını düzenlemekle yetinmeyip, aile içindeki en mahrem yaşama bile açıkça müdahale ettiği...

Mali denetimlerin siyasal baskı için kullanıldığı, aile içinde, karı-koca ve çocuklar arasındaki bütçe ve gelir bütünlüğüne bile vergi almak için müdahale edildiği...

İnsanların en mahrem sağlık bilgilerinin bile kayıt altına alınıp kullanıldığı...

Bir ülkede, sosyo-ekonomik ve siyasal sorunların çözümü çok ama çok zordur.

* * *

Bir de yukardaki bölge coğrafyasını, yukardaki ülkenin içine yerleştirin...

Bölge ile ülkenin etnik kimliklerini farklılaştırın.

Üstüne üstlük bu ülkeyi, Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu'dan oluşan uluslararası şeytan üçgeninin içine koyun...

Ondan sonra da, o coğrafi bölgeden kaynaklanan bir sorunun, şeytan üçgeninde yer alan o ülkedeki çözüm sürecini değerlendirin!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional