Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖZLEM DENİZMEN: FİNANSAL OKURYAZARLIK PROJESİ
 

Bütün gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'nin de temel sorunlarının başında eğitim ve kültür geliyor.

"Eğitim ve kültür" derken hem en temel eğitim olan okuryazarlığı, ülke, dünya, dil, sanat ve bilim hakkındaki bilgileri, hem de kent kültürü, endüstri kültürü, demokrasi kültürü, insan hakları gibi değerler sistemini kastediyorum.

Bütün bir Arap-İslam Alemi bu konularda hâlâ din-tarım toplumunun çıkmazlarını aşmaya çalışırken, Türkiye, Atatürk sayesinde Batıyla aşık atan bir noktaya erişmiştir.

Türkiye'de demokrasinin yaşaması ve gelişmesi de hiç kuşkusuz bilinçli bir seçmen kitlesinin varlığına bağlıdır; bir ülkede seçmen bilinci olmazsa demokrasi de olmaz...

Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan okuma-yazma ve eğitim seferberliği bugün de devam etmektedir.

Üstelik o dönemlerdeki devlet projeleri artık özel teşebbüs ve gönüllü kuruluşlar tarafından da çeşitli biçimlerde, yoksullar, kızlar gibi farklı gruplara yönelik olarak geliştirilmiş ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır.

Türk Eğitim Vakfı gibi vakıflar, Çağdaş Yaşamı Desteleme Derneği gibi dernekler ülkemizin insangücü potansiyelinin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Bir yandan okuma-yazma oranları yükselirken, öte yandan, dünyayla (Bilişim Devrimi'yle) bütünleşme çerçevesinde, "medya okuryazarlığı", "finansal okuryazarlık" gibi özel alanlarda da projeler üretilmeye başlanmıştır.

"Medya okuryazarlığı" devlet tarafından desteklenen projeler bağlamında ortaya atıldı.

Şimdi yepyeni bir atılımla, "Finansal okuryazarlık" projesiyle karşı karşıyayız...

Çağdaş ve dinamik bir genç kadın buna öncülük ediyor:

Özmen Denzimen:

A haber kanalında Cumartesileri 19:20'de "Para Durumu" diye bir program yapan, Posta gazetesinde Perşembe günleri köşe yazan, "Cebinde Mucize Yarat" adlı çok satılan (son baktığımda 17. baskısı yapılmıştı) bir kitap yazan Denizmen, Türkiye'deki finansal okuryazarlığı arttırmak için, ülkemizde bu konudaki ilk sivil toplum girişimi olan Finansal Okuryazarlık Derneği FODER'i kurdu.

Esas olarak aile ekonomisi çerçevesinde bireysel farkındalığı arttırmaya yönelik olan, aile bütçesi, kredi kartı kullanımı, borç yönetimi, tasarruf gibi konularda mikro düzeyde bilinçlenme sağlamaya yönelik bir çaba bu.

Ama hiç kuşkunuz olmasın, kendi bütçesini yönetmeyi öğrenen seçmen, ülkeye ilişkin makroekonomik verileri de çok daha bilinçli ve doğru değerlendirecektir.

Özlem Denizmen'i okuyun, izleyin, dernek etkinliklerine katılın...

Böylece, hem kişisel ve ailevî olarak yarar sağlayacaksınız, hem de ülkenin genel ekonomik gidişini daha iyi algılayarak daha aktif bir vatandaş, daha bilinçli bir seçmen olacaksınız!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional