Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GERÇEKLER "EKONOMİK BAŞARI" BALONUNU SÖNDÜRÜRKEN...
 

AKP iktidarının propagandası birkaç aykırı ve bağımsız gazete ve kanal hariç her yere egemen...

Ama Erdal İnönü'nün belirttiği gibi "Gerçeklerin, zaman zaman ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var"!

İktidarın "Görülmemiş ekonomik refah" "Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik başarısı" propagandası da gerçeklerin karşısında sararıp soluyor, eriyip gidiyor.

* * *

Bu konuda Devlet Planlama Teşkilatı Eski Müsteşarı İlhan Kesici'den bir ileti aldım.

Kesici ciddi bir bürokrat, yetenekli bir teknokrat ve dürüst bir politikacıdır.

Verdiği bilgileri sizlerle paylaşıyorum.

Önce "Fert Başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla"dan başlayalım:

İktidarın iddiasına göre, AKP döneminde bireyler, milli gelir hesaplarına bakıldığında yaklaşık üç misli zenginleşmiş...

Amerikan dolarıyla, birey başına düşen milli gelir, 2002'de 3.492 iken 2012'de 10.673'e yükselmiş!

Ama gerçek bambaşka:

Amerikan dolarının değerlerini sabit fiyatlarla hesapladığınız zaman, 2002'de 4.225 ve 2012'de 6.089.

Bu hesaplama devletin resmi belgesinde var: DPT 2013 Yılı Programı. Resmi Gazete Basım tarihi: 23 Ekim 2012, Sayfa: 16 Tablo: II: 3- Fert Başına GSYH.

Kesici bu hesaba şu yorumu eklemiş:

"Bütün AKP döneminde Türkiye yıllık ortalama olarak senede ancak %3.7 lik bir büyüme performansı göstermiştir. Bu bir şey değildir."

* * *

AKP döneminde, Türkiye gerçekten İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş avantajlar yaşadı ama buna rağmen büyüme çok sınırlı kaldı; bu avantajları anımsayalım:

  1. ABD, ekonomik krizi aşmak için sürekli para bastı, doların faizini düşürdü, dünya sıcak paraya boğuldu.
     
  2. Ortadoğu'daki savaşlar, istikrarsızlar, petrodolarların ve Batılı fonların Türkiye'ye yönelmesine yol açtı.
     
  3. AKP, bütün bir Cumhuriyet dönemindeki yatırım ve kazanımların birikimleri "özelleştirme" bağlamında sattı, bütçeye giren nakit paraya çevirdi.

Şimdi bütün bu büyük avantajlara karşın dönemlere göre 1998 yılı sabit TL fiyatlarıyla büyüme hızlarına bakalım:

1923-38:7.3
1939-49:-0.1 İkinci Dünya Savaşı etkisi
1950-60:6.3
1965-71:6.0
1963-77:6.0
1999-2002:0.1
1950-2000:5.0
2002-2012:4.9

* * *

Kesici 2009 Dünya Kriziyle ilgili "Teğet geçme" meselesini de 2009'daki oranlarla açıklıyor:

Dünya ekonomik büyümesi:-1.1
ABD, Krizin üs merkezi:-2.7
Gelişmekte Olan Ülkeler:+1.7
Hindistan:+5.4
Çin:+9.0
TÜRKİYE:-4.8

Ve ekliyor:

"Bu ne demek? Azrail Amerika'da dolaşmış ama ölüler Türkiye'de çıkmış."

Bilmiyorum "Ekonomik başarı(!)" balonunu söndürecek başka söze gerek var mı?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional