Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BALONLAR SÖNERKEN...
 

AKP, kurulduğu andan itibaren stratejisini bir takım balonlar üzerine inşa etti:

Özgürlük balonu...

Demokrasi balonu...

Adalet balonu...

Şeffaflık balonu...

Avrupa Birliği balonu...

Komşularla sıfır sorun balonu...

Ortadoğu'da liderlik balonu...

Dünyada etkin devlet olma balonu.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı ekonomik büyüme balonu...

Bu balonlar teker teker sönüyor...

AKP'nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor...

AKP'ye destek veren eski solcular, hakiki liberaller, artık gerçeklerle yüzleşiyor!

* * *

En çabuk sönen balonlar, özgürlük, demokrasi ve adalet oldu...

Anlaşıldı ki, AKP için bütün bu kavramlar ancak "kendileri" söz konusu olduğunda geçerlidir...

Başkaları söz konusu olunca, ne özgürlük, ne demokrasi ne de adalet umurlarındadır!

Şeffaflık balonu da kamu ihalelerinde söndü...

Pek çok önemli kurumun ihaleleri denetim dışına çıkarıldı...

En sonunda, Sayıştay raporlarının Meclis'e getirilmemesiyle şeffaflık iddiasının devlet kurumları açısından sözde kaldığı iyice belirginleşti.

Avrupa Birliği balonunun sönmesi ise biraz zaman aldı:

Askerlerin siyasetten çekilmesi ve türban sorunun gündemden düşmesi ile, AKP'nin AB projesinden beklentileri sona erdi...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi sürekli olarak mahkûm eden kararları bir yandan, ülkedeki baskıları eleştiren "gelişme raporları" öte yandan, AB projesinin iyice durdurulmasına ve bu balonun da sönmesine yol açtı.

Komşularla sıfır sorun, en çabuk sönen balonlardan biriydi...

Sorunumuz olmayan komşu kalmadı!

Ortadoğu liderliği ve dünyada etkin devlet olma balonu zaten ilk ifade edildiğinde de hem Batı'dan hem de Arap-İslam Alemi'nden tepki almıştı...

"Van minüt" çıkışına karşın, özellikle son Suriye krizinden sonra ABD'nin ve Mısır'ın Türkiye'yi hem dizginleyen, hem de dışlayan tutumu ile iyice söndü.

Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş ekonomik istikrar ve büyüme balonu, varlığını en uzun süre devam ettiren hayaldi...

Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı İlhan Kesici'nin yolladığı, bu balonu da söndüren karşılaştırmalı büyüme oranlarını Salı günkü yazımda aktaracağım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional