Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SİLİVRİ, DENİZ FENERİ VE DOKUNULMAZLIKLAR
 

Bugün Silivri'de savcılar, esasa ilişkin görüşlerini açıklayacak, sanıklar hakkında istenen cezaları bildirecek....

Yıllardır bazı sanıkları içerde tutan mahkemenin nasıl bir tutum takınacağı merak konusu!

Usul konusunda pek çok tartışma yapıldı Silivri davaları hakkında:

Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların dinlenmesi, gizli tanıkların nitelikleri, sanıkların savunma hakları, sürekli olarak ciddi usul sorunları olarak kamuoyuna yansıdı...

Hukukçular, avukatlar, barolar belli tepkileri dile getirdiler...

Yargılama sırasında sanıklar lehine karar veren yargıçların yerleri değiştirildi...

Birbiriyle ilişkili olup olmadıkları kuşkulu olan davalar birleştirildi...

Ekleri ile birlikte milyonlarca sayfa tutan dava dosyaları oluşturuldu...

Yıllardır içerde tutuklu bulunan sanıkların tahliye istekleri sürekli olarak reddedildi...

Şimdi böyle bir davadan nasıl bir sonuç çıkacağı, kamuoyu tarafından heyecanla bekleniyor.

* * *

Hemen hemen aynı usul sorunlarının tartışıldığı "Balyoz" davasının cezaları ortada:

Toptancı bir yaklaşımla verilmiş, hukuka uygunluğu tartışmalı kararlar...

Şimdilik temyiz aşamasında!

* * *

Bu arada Deniz Feneri davasında tutuklu sanıklar salıverildi ve atılı olan suçların niteliği değiştirildi...

Davanın savcıları mahkemeye verildi, yargılandı, beraat etti.

* * *

İşte milletvekillerinin dokunulmazlıkları böyle bir ortamda tartışılıyor.

Bu konuda çok geniş kapsamlı bir makale yazmış olan Ankara Baro Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu bakın ne diyor: (Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, ss. 397-425. ayrıca "http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/yasama-dokulunmazligi-uzerine-dusunceler.html" adresinden de okunabilir.)

"Bakanlar kurulunun, mecliste çoğunluğa sahip siyasi parti veya siyasi partiler koalisyonunca oluşturulduğu günümüz parlamenter demokrasilerinde, yasama dokunulmazlığının, esas itibariyle, muhalefetteki milletvekillerini koruduğu açıktır.

Bu tesbit, hukuk devleti ilkelerinin yeterince özümsenmediği ve yürütme organının hakimler ve mahkemeler üzerinde etkili olduğu konusunda bir takım soru işaretlerinin bulunduğu, yani yargı bağımsızlığının halen tartışıldığı bir ülkede, daha güçlü bir şekilde dile getirilebilecektir.

Kaldı ki, böyle bir ülkede, içişleri bakanlığı kadrolarında çalışan kolluk teşkilatı görevlilerinin adli görev yaparlarken, Cumhuriyet Savcılarını yanıltmaları ve açılmaması gereken soruşturma ve kovuşturmaların açılmasına sebebiyet vermeleri de bir ihtimal olarak göz önünde bulundurulmalıdır."

* * *

Prof. Feyzioğlu'nun bu saptamaları üzerine başka söze gerek var mı:

Türkiye'de yargının durumu ortada...

Dokunulmazlıklar sadece muhalefeti koruyor...

Bu dokunulmazlıkları kaldırdığınız zaman kopacak kıyameti düşünmek dahi istemiyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional