Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

29 EKİM KUTLAMALARI, BÖLÜNME VE AKP'NİN BÜYÜK HATASI
 

Sevgili okurlarım...

Bugün, Cumhuriyet Bayramı üzerinden de yeni bir bölünme yaratmayı başaran AKP'nin Türkiye'yi çok çeşitli eksenlerde böldüğünden...

Ve her eksende böldüğü grupların tümü açısından yanlış politikalar izlediğinden söz edeceğim:

* * *

Önce klasik bölünme eksenlerine bakalım:

Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Kadın-Erkek, Yoksul-Zengin, Müslüman-Gayrimüslim.

On yıllık AKP iktidarında, bunlar daha da keskinleştirilirken, eklenen yeni eksenler de var:

Laik-Dinci, Atatürkçü-Atatürk Karşıtı, Cumhuriyetçi-Cumhuriyet Karşıtı, Asker-Sivil, Uluslararası Sermaye-Yerel Sermaye, Çoğulcu Demokrasi-Çoğunlukçu Yönetim, Tarafsız ve Bağımsız Yargı-Siyasal İktidara Bağımlı Yargı, Denetim Altında Medya-Özgür Medya.

Ve 29 Ekim kutlamaları dolayısıyla yapılan ayrımcı söylem ve eylemlerin sonucu:

Cumhuriyet Bayramını Kutlamak İsteyenler-İstemeyenler, AKP'li Belediyeler-Muhalefet Belediyeleri.

* * *

AKP çok sık söylem ve eylem değiştirdiği, ayrıca söylemleri ile eylemleri arasında uyumsuzluk olduğu ve her değişen politikayı da öfkeli ve kavgacı bir dille savunduğu için, bütün bu karşıt gruplarda yer alan ve aslında birbirine zıt tutumlara sahip insanların hepsinin gözünde sürekli güven yitiriyor.

Elbette daima iktidarlardan yana, ya da her şeye karşın AKP destekçisi olanları ve benzerlerini kastetmiyorum...

Kastettiklerim, siyasal parti tercihlerini, iktidarın eylemlerine, yani yaptıklarına, başarılarına ya da başarısızlıklarına göre belirleyen seçmenler.

Kürt sorunundaki zigzaglar, PKK ile görüşmeler konusundaki değişken eylem ve söylemler, PKK'yı muhatap alıp, BDP'yi dışlamak, PKK istekleri üzerinden Cumhuriyeti yozlaştırmak...

Cezaevlerini dolduran aydınlar, askerler, yazarlar, politikacılar, bilim insanları, uzun tutukluluk süreleri ve bunlara karşın, çıkarılan "Yargı reformu paketlerinin" bu sorunları çözmeyeceğinin bizzat Başbakan tarafından açıklanması...

Dış politikadaki hızlı hedef değişmeleri, "komşularla sıfır sorun" söyleminden, "komşuların tümüyle soruna" geçiş, hem Batı'ya hem de İslam Alemi'ne oynamak...

İnsan hakları ve demokrasi vurgusuna karşın, hem kendini tanımlamak, hem de muhalifleri eleştirmek için din, mezhep ve milliyet üzerinden kimlik politikası uygulaması...

"Devlet laik olur, birey laik olmaz" açıklaması...

Hem Cumhuriyet rejiminde, Cumhuriyet'in demokrasi kurallarıyla iktidara gelmek, hem de bu rejimin altını oymak...

Alevi açılımı projesi ama Aleviliğin iç ve dış politikada, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı anlamda kullanılması.

Milli bayramları askerlerin tören baskısından kurtarıp kutlamaları halka mal etme söylemi ve halkın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına izin vermemek eylemi.

* * *

Bütün bu çelişkilere ve değişen söylem ve eylemlere bakıldığında, AKP'nin kırılma eksenlerindeki karşıt grupların hepsi açısından, zaman zaman desteklenen, zaman zaman karşı çıkılan çelişik eylem ve söylemlerde bulunduğu, çok sık pozisyon değiştirdiği, üstelik de her çelişik pozisyonda sert ve suçlayıcı bir dil kullandığı için, bütün gruplar açısından sürekli güven yitirdiği görülüyor.

Bu bakımdan, şimdilik açığa çıkan, AKP-Liberaller ittifakının çatırdamasına şaşmamak gerek...

Bu tutarsızlıklar ve değişken politikalarla, ilerde başka ayrışmaların yaşanması ve hatta partinin kendi içinde bile bazı huzurlukların oluşması da kaçınılmaz görünüyor.

Üstelik son Cumhuriyet Bayramı olayında olduğu gibi, AKP, kendi saflarını sıkılaştırmak isterken, hem parti içinde çatlaklara yol açıyor, hem de muhalefeti güçlendiriyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional