Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SESSİZLİKTE BİR SES: UMUT
 

İçerdeki ve dışardaki sevgili okurlarım...

Hani "Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi..." derler ya...

Öylesine derin bir sessizlik!

Üniversitelerden söz ediyorum...

Özellikle de Hukuk Fakültesi olanlardan...

Ya da doğrudan Hukuk Fakültelerinden.

Ülkede adalet sistemi perişan:

Sahte deliller...

Kimliği belirsiz muhbirler...

Sahipsiz elektronik postalı ihbarlar...

Gizli tanıklar...

Şaibeli itirafçılar...

Binlerce sayfayı aşan, birbirini izleyen tutarsız iddianameler...

Art arda gelen tutuklama dalgaları...

Garip yargılama usulleri...

Birleştirilen davalar...

Savunma hakkının sınırlanması ve kısıtlanması...

Mahkemeden önce kamuoyunda infazlar...

Hükümden önce cezalar, yıllarca tutukluluklar...

Herkesin, her yerde, her an dinlendiği, izlendiği, kayda alındığı ve sonradan bunların çarpıtılarak kullanıldığı bir yapı!

Üniversitelerden çıt yok...

Özgürlük ve adalet olmadan bilimsel çalışma yapılamayacağını bilmiyorlarmış gibi.

Sadece barolarda görevli bazı öğretim üyelerinin sesleri çıkıyor...

Birkaç nazar boncuğu:

İstanbul Barosu, Ümit Kocasakal ve arkadaşları...

Ankara Barosu Metin Feyzioğlu ve arkadaşları...

Belki birkaç baroda birkaç öğretim üyesi daha...

Hepsi o kadar!

* * *

İşte bu derin sessizlik içinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bildirisi:

Tek bir bildiri...

Tek bir ses!

ODTÜ'nün bildirisi bir yüz akıdır, bir umuttur:

Bilimin, adaletsizlik karşısında susmadığını gösteren...

Adaletin, özgürlüğün olmadığı yerde bilim yapılamayacağını da gören, bilen...

Gerçek kimliği bilim insanlığı olanların bildirisi!

* * *

ODTÜ'nün resmi sitesinden aldığım bildiri aşağıda:

Siz bunu isterseniz bir umut belgesi, isterseniz sessiz kalanlar için bir utanç vesikası olarak okuyun:

ODTÜ Senatosu'ndan Kamuoyuna Duyuru

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 31 Temmuz 2012 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı karar doğrultusunda aşağıdaki duyuru kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ülkemizde süregelen kimi soruşturma, tutuklama ve baskılardan hak ve özgürlüklerin de yara aldığı bilinen bir gerçektir.

Bu bağlamda, bilim insanlarına, öğrencilere ve basın mensuplarına yönelik bu tur uygulamalarla akademik değerlerin ve ifade özgürlüğünün gerilediği görüşü yurt içinde ve yurt dışındaki akademik çevrelerde de yaygın olarak paylaşılmaktadır.

Haberleşme özgürlüğünün yaygın bir biçimde ihlal edildiği endişesi, iddianamelerde delil olarak kullanılan bazı belgelerin gerçek olmadığına yönelik tespit ve kanıtlar, hangi gerekçeyle yargılandıkları belli olmayan öğrenci, bilim insanı, basın mensubu ve kamu görevlisi sayılarının sürekli olarak artması kaygıyla izlediğimiz gelişmeler arasındadır.

Kendi iradesi ile yurt dışından gelerek ifade veren ve bulunduğu konum itibarıyla delil karartması mümkün olmayan insanların bile tutuklu olarak yargılanmaları ve tutukluluk sürelerinin kabul edilemez şekilde uzaması ile yargılama sürecinin kendisinin bir cezalandırma aracı haline gelmesi, ülkemizde ağır bir baskı ortamı oluşturmakta ve kamu vicdanını rahatsız etmektedir.

Üçüncü yargı paketi, bu sorunları ortadan kaldırmamıştır.

Temel hak ve özgürlüklere saygı, farklı görüşlere tahammül, çoğulculuk, açıklık, hukukun üstünlüğü gibi demokrasi ilkelerinin ülkemizde tam olarak hayata geçirilememesinden büyük kaygı duyuyoruz.

Son dönemlerde genel uygulama haline gelen tutuklu yargılamalara, uzun süreli tutuklamalara, baskı unsuru haline gelen yaygın dinleme, sorgulama ve kovuşturmalara son verecek, 2000'li yıllarda ülkemizi hala insanların fikir suçlarından ötürü yargılandığı bir ülke görünümünden kurtaracak, uluslararası standartlara uygun adil yargılanma koşullarını gerçekten sağlayacak adımların en kısa sürede atılmasını öncelikle bekliyor, hak ve özgürlükler alanının evrensel değerlere uygun biçimde düzenlenmesini istiyoruz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional