Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEĞİŞİM, ATATÜRK, SOSYAL DEMOKRASİ VE BİR BİLDİRİ
 

CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun konuşması, CHP'nin "yenileşme" yolunu ve partinin önümüzdeki "seçim stratejisini" de çizdi...

Geçmişle, bugünle, gelecekle ve birbiriyle uyumlu, birbirini belirleyen üç kavram öne çıktı.

1) Genel strateji: Değişim...

2) Yöntem: Atatürkçü çizgi, yani akıl ve bilim yolunda demokratik ve laik, hukuk devleti ilkeleri...

3) Hedef: Özgürlükçü Sosyal Demokrat bir düzen.

* * *

Gerek artık tümüyle iktidarın egemenliğine boyun eğmiş olan medyanın CHP'yi görmezden gelmesi, gerekse kamuoyuna egemen olan AKP'nin görüşleri, CHP'ye büyük haksızlıkların da yapılmasına yol açıyor:

CHP, durmadan, bıkmadan, usanmadan, kuramsal temelleri sağlam atılmış, hedefleri doğru belirlenmiş somut öneriler üretiyor, ama bunlar kamuoyuna yansımıyor...

Hiç kuşkusuz CHP Genel Merkezi'nin ve örgütlerinin de bunda ihmali, eksikliği var; bir an önce bunların giderilmesi ve medya ile daha yakın, sıcak ve verimli iletişim kanallarının kurulması gerek!

Ali Sirmen'in "Dokusu ve Kokusu Farklı" dediği Kurultay'da, Sencer Ayata başkanlığında, Rıza Türmen, Şafak Pavey, Ekrem Kerem Oktay ile 81 ilden birer temsilci tarafından hazırlanan "Demokrasi ve Özgürlükler Bildirisi", delegeler tarafından oybirliğiyle kabul edildi, ama kamuoyuna ne denli yansıdı belli değil!

Bu bildiri aslında Demokrat Parti döneminde demokrasiyi korumak için CHP'nin kaleme aldığı "İlk Hedefler Beyannamesini" andırıyordu.

Dilerim anayasaya çalışmalarına da katkı sağlar!

* * *

Bakın kamuoyuna pek yansımayan "Demokrasi ve Özgürlükler Bildirisinin" kaba özeti nasıl:

-CHP'nin ilk hedefi> demokrasiyi ve insan haklarını tehdit eden baskıcı rejimi engellemektir.

-Yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalıdır.

-Milletvekillerinin tutukluluğuna son verilmelidir.

-Tüm özel yargılama usullerine son verilmelidir.

-Dinin siyasete alet edilmesi önlenmeli, din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılmalıdır.

-Tüm güvenlik ve istihbarat birimleri sivil yönetimin demokratik denetimi altında olmalı ve bu kurumların yetkilileri düzenli aralıklarla TBMM'ye hesap vermelidir.

-İfade özgürlüğüne karşı hükümler kaldırılmalıdır.

-Örgütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır.

-İşkence ve kötü muameleye son verilmelidir.

-Toplantı ve gösteri özgürlüğü tam sağlanmalıdır.

-Terör suçu yeniden tanımlanmalı ve şiddete karışmamış kişilerin terörle suçlanmaları engellenmelidir.

-Devlet, kadınların bedenlerine, tercihlerine ve örgütlerine müdahale etmemelidir.

-Hukuka aykırı yoldan elde edilen deliller dava dosyalarından çıkarılmalıdır.

-Terörle mücadeleye devam edilirken, Kürt sorunu da çözüme kavuşturulmalıdır.

* * *

Cumhuriyet yazarları Kurultay'ı bütün yönleriyle, eleştirilerini de esirgemeyerek izliyor.

Örneğin Miyase İlknur "Yeni CHP'den Atatürk'e selam" başlığıyla, Kurultay'ın Atatürkçü havasını yansıtmış...

Işık Kansu ise bu konudaki kuşkularını dile getiriyor.

Yılların deneyimli bilge politikacısı Orhan Birgit, benim de çok beğendiğim ve hem içeriğini hem de üslubunu tam bir Sosyal Demokrat lidere yakıştırdığım Kılıçdaroğlu'nun konuşması için, "Dört dörtlüktü" diyor ve onu Recep Tayyip Erdoğan'la mukayese ediyor.

Kurultay hakkında daha pek çok anlamlı haber ve yorum var dünkü Cumhuriyet'te...

Ama bırakın genel kamuoyunu, kaç CHP seçmeni, hadi ondan da vazgeçtim, kaç il ve ilçe yöneticisi Cumhuriyet okuyor!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional