Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İLHAN SELÇUK: BİR "İNSAN"!
 

Kimdi İlhan Selçuk?

Bir gazeteci...

Bir yazar...

Bir düşünür...

Bir Atatürkçü...

Bir Sosyalist...

Bir Devrimci...

Bir Yurtsever...

Ama her şeyden önce ve her şeyin üstünde bir "İnsan"!

* * *

Çok iyi bir gazeteciydi:

Türkiye'yi dünyayı iyi bilir, iyi izler, iyi yorumlardı...

Haberin kokusunu alırdı...

Çelişkileri iyi yakalardı...

Gazeteyi iyi düzenlerdi.

Çok iyi bir yazardı:

Türkçeyi çok iyi kullanırdı...

Anlaşılır, akıcı, berrak bir biçemi vardı...

Esprili, sorgulayıcı, düşündürücüydü...

Bir düşünürdü:

Her yazısı yeni düşünce ufukları açardı...

Ülkesini ve dünyayı yorumlarken tarihsel ve düşünsel birikimden yararlanır, geleceği kestirmeye çalışır, yeni sentezler oluştururdu.

Bir Atatürkçüydü:

Dönemin koşulları içinde olanaksız görülen Kurtuluş Savaşı'nın başarısını, başka ülkelerde örneği pek görülmeyen Atatürk Devrimleri'nin evrensel önemini iyi kavramış, özümlemiş, bunların günümüz Türkiyesinin temellerini oluşturduğunu görmüştü...

Atatürkçülüğü çağdaşlık, insanlık, bilimsellik, demokratlık, laiklik ve devrimcilik olarak algılardı...

Ve bu konularda ödünsüzdü.

Bir sosyalistti:

Marx'ı, Marxizmi özümlemişti...

Sosyalist ve komünist uygulamaları iyi izler, doğru çözümlerdi...

Türkiye'nin kurtuluşunun, üretim ve siyasette, adalet ve eşitlik ilkelerine göre işleyen katılımcı ve toplumcu bir anlayışta olduğuna inanırdı.

Bir devrimciydi:

Her tülü sömürüye karşıydı...

Mevcut düzenin çağ gerisi, adaletsiz ve haksız olduğunu düşünür, bunun toptan değişmesi gerektiğine inanırdı...

Bir yurtseverdi:

Bağımsızlığa inanırdı...

Yurdunu, yurdunun insanlarını severdi...

Hiçbir ayrımcılık yapmadan, bu topraklarda yaşayan herkesin mutluluğu için çalışırdı.

* * *

Atatürkçülük ile sosyalizmi, devrimcilik ve yurtseverlik çizgisinde sentezlemişti.

* * *

Ama bütün bunlardan önce ve bütün bunların ötesinde bir "İnsandı":

Nazikti, terbiyeliydi...

Karşısındakini önemserdi...

Empati gücü yüksekti...

Sesini yükseltmeden konuşurdu...

Tam bir "İstanbul Çelebisiydi"...

Sevecendi, hoşgörülüydü...

Sabırlıydı...

Kimse hakkında doğrudan kötü konuşmazdı...

Küfür ettiğini hiç duymadım...

Çevresindeki insanları kırmamaya özel bir özen gösterirdi...

Karşılaştığı yönetim sorunlarını, insanları koruyarak, kollayarak, üzmeden çözmeye çalışır, onlardan çok kendisi üzülürdü.

Vefalıydı, eski dostluklarını unutmaz, eski dostlarını hiç ihmal etmezdi...

Ailesini çok severdi; Ülfet Ertel ve Turhan Selçuk onun yaşamına anlam katardı...

Her şeyden önce ve her şeyin üstünde iyi bir "İnsandı"!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional