Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İLKELLİĞİN SALDIRISI, İLKELLİĞİN EGEMENLİĞİ, AKP VE GÜLEN CEMAATİ
 

İlkellik her yerde saldırı halinde:

Her yerde, herkese saldırıyor.

Kadınlara saldırıyor...

Sanki ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeleri yetmiyormuş gibi...

Annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz, evlatlarımız olan kadınları dövüyor...

Bıçaklıyor, kurşunluyor...

Öldürüyor!

Doktorlara saldırıyor...

Sanki zaten haksızlıklara uğramıyorlarmış gibi...

Bu en mukaddes meslek sahiplerini dövüyor...

Öldürüyor!

Çocuklara saldırıyor...

Gençlere saldırıyor...

Trafikte saldırıyor...

Park yerinde saldırıyor...

Evde saldırıyor...

İş yerinde saldırıyor...

* * *

İlkellik her yerde egemen:

Fiziksel ilkelliğe, manevi ilkellik de ekleniyor, medya da bu ilkel saldırıya katılıyor...

Toplumsal yaşamda, siyasal yaşamda, kültürel yaşamda...

Evde, işte, parkta, sokakta, meydanda, karakolda, mahkemede, gazetede, televizyonda, radyoda...

Ne bireye saygı, ne demokrasi, ne insan hakları...

Şeref, haysiyet, manevi kişilik, beden dokunulmazlığı, hukuk, adalet ayaklar altında...

* * *

İlkelliğin saldırısı önlenemez...

Her zaman, her yerde, ilkel insanlar, ilkel davranışlar ortaya çıkabilir...

Genetik özellikler, çevresel koşullar ilkelliği üretebilir...

Ama ilkelliğin egemenliği önlenebilir!

Türkiye'deki bugünkü sorun ilkelliğin saldırısı değil, ilkelliğin egemenliğidir...

İlkelliğin egemenliği mutlaka durdurulmalıdır!

* * *

Önce, nefret söylemlerinden...

Ayrımcılıktan...

Ötekileştirmeden...

Düşmanlaştırmadan...

Cepheleşmelerden...

Kaçınmalıdır!

Ayrıca unutmamak gerekir ki:

Öfke, kin, nefret, intikam duyguları, ilkeliğin saldırısını ve ilkelliğin egemenliğini besleyen kaynaklardır.

* * *

Bugün Türkiye'de, cinsiyet, yaş, etnik köken, din ve mezhep, meslek ayrımcılığı, siyaset, hukuk, güvenlik ve medya alanlarında egemen görünüyor!

Oysa ilkelliğin saldırısını önlemekte en önemli rol politikacıların, savcı ve yargıçların, emniyet görevlilerinin, medyanındır.

Siyaset, hukuk, emniyet ve medya alanlarında hakimiyet kimde, kimlerdedir?

Siyasal parti olarak AKP'de, toplumsal, ekonomik ve siyasal güç olarak Gülen Cemaatinde!

Dolayısıyla, önce iktidarı paylaşan, ellerindeki kudretle bütün toplumu biçimlendiren AKP'nin ve Gülen Cemaati'nin kendilerini sorgulaması gerekir!

Geleceğin Türkiye'sini, öfke, kin, nefret ve intikam duyguları üzerine mi inşa edeceklerdir?

Böyle bir inşaat, mutlu ve müreffeh bir toplum yaratabilir mi?

Kendileri bile böyle bir toplumda mutlu ve müreffeh yaşayabilirler mi?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional