Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

4+4+4=[I, ROBOT(?)]a
 

Bugünkü yazım, başlıktaki formülün açılımları hakkında.

Ama önce matematiksel formülleri okumaktaki basit bir ilkeyi anımsatalım:

Böyle "Yüksek Matematik" formüllerinde hem rakamlar, hem de işaretler anlam ve önem taşır.

Bu bağlamda, sadece artı, eksi, çarpı, bölü ve eşit işaretleri değil, parantezler, virgüller ve soru işaretleri de dikkate alınmalıdır.

Ayrıca Felsefe hocası rahmetli babam İhsan Kongar'ın bir sözünü de burada zikretmeliyim:

"Yüksek matematik bilmeyen iyi felsefe yapamaz!"

Buna ben de şöyle bir nazire yapayım:

"Felsefe bilmeyen iyi yüksek matematik yapamaz!"

Sevgili okurlarımı hemen uyarmalıyım ki, yukardaki başlık bir "Yüksek Matematik" formülüdür; ona göre!

Evet şimdi formülün çeşitli "a" değerlerine göre açılımlara bakabiliriz.

* * *

Birinci açılım:

Dört artı dört artı dört, bir robot eder mi?

İkinci açılım:

Dört artı dört artı dört eşittir, Will Smith'in başrolde oynadığı I, Robot (Ben Robot) adlı film mi?

Üçüncü açılım:

Dört artı dört artı dört eğitim sistemiyle robot yetiştirebilir misiniz?

Dördüncü açılım:

Eğitimle oynayanlar, medyamızdaki nezaketten (korkudan?) "rövanşist" denilen ve aslında "intikamcı" anlamına gelen duygularla hareket ettiklerini açıkça belirttiklerine göre, bu formül, -yine kendi ifadelerine göre- "dindar ve kindar" bir kuşak yetiştirmek için midir?

Beşinci açılım:

Hangi abuk sabukluklar, bu yazarı da abuk sabuk yazılar yazmaya sevk ediyor?

Altıncı açılım:

Ben, Robot filminin taşıdığı mesajlar dört artı dört artı dört formülüyle varılmak istenen hedeflerin ütopik olarak bile olsa, asla gerçekleşemeyeceği mesajını vermiyor mu?

Yedinci açılım:

Dört artı dört artı dört formülü, Ben, Robot filminden daha başka neleri anımsatır?

Sekizinci açılım:

Dört artı dört artı dört formülü ile toplumu düzenlemek, bireyi kendi istedikleri biçimde "formatlamak" isteyenler Aldous Huxley'in "Cesur Yeni Dünya" adlı kitabını okumamışlar mı; yoksa okudular da "vahşilerin" ortaya çıkmaması için önlem mi alıyorlar?

Dokuzuncu açılım:

Dört artı dört artı dört formülü George Orwell'in Celal Üster tarafından enfes bir Türkçeyle dilimize çevrilen 1984 adlı kitabından esinlenerek mi oluşturuldu?

Onuncu açılım:

Dört artı dört artı dört formülü sakın H. G. Wells'in Morlock'larını yetiştirmek için icat edilmiş olmasın?

Onbirinci açılım:

Dört artı dört artı dört formülü oluşturulurken, George Orwell, Aldous Huxley, Celal Üster, Will Smith, H.G. Wells gibi uzmanlardan kurulu bir komisyona danışıldı mı?

Onikinci açılım:

Dört artı dört artı dört, Meclis Komisyonunda muhalefeti kaba kuvvetle önleyenler tarafından kullanılan bir hücum stratejisi miydi yoksa?

Önemli not 1: Anlamış olduğunuz gibi formüldeki "a" absürtlüğü temsil ediyor.

Önemli not 2: Sakın başta sevgili sınıf arkadaşım Prof. Ömür Akyüz olmak kaydıyla Fizik, Kimya, Matematik profesörleri bu formüldeki hatalar konusunda beni uyarmaya kalkışmasınlar...

Çünkü hem formülün hem de bu yazının sırrı, değişkenlerdeki değil, abuk sabukluktaki eşitliktedir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional