Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

FİLLER TEPİŞİRKEN... SIĞINAKLAR ÇÖKERKEN...
 

Aslında yazının başlığı ile söylemek istediğim uzun bir cümle:

"İktidar kavgası yapan filler yukarda tepişirken, toplumun bütün sığınakları çökerken, vatandaş aşağıda ayakta kalabilir mi?"

* * *

Devlet nedir ki?

İnsanın, doğayla ve birbiriyle yaşadığı savaşımda kendini korumak için yarattığı bir yapı değil mi!

Doğada var olmayan devleti insanoğlu neden icat etti ki?

Vatandaş-devlet ilişkisinin temelinde, bireyin güvenliğinin ve refahının sağlanması, ona hizmet edilmesi amacı yatmıyor mu!

* * *

Devleti egemen sınıfların ceberrut baskı aracı olmaktan çıkarmak, bireyi korumak için geliştirilmedi mi temel hak ve özgürlükler...

Demokrasi en temelde, insanın güvenlik, refah ve mutluluğu için bir rejim olarak kabul edilmedi mi?

* * *

Kısacası, insanoğlu kendini korumak, güvenlik ve refah içinde yaşamak için devleti yarattı...

Yarattığı bu devleti denetleyebilmek için de temel hak ve özgürlükleri ve demokrasiyi icat etti...

Kurduğu bu düzenin koruyuculuğunu da, dış güvenlik için orduya, iç güvenlik için de polise emanet etti:

İstihbarat örgütlerinin de yardımıyla vatandaşı koruyacak olan ordu ve polisin denetimini de yargıya verdi...

Kim verdi?

İnsan, toplum, kurucular, halk, seçmen, vatandaş!

* * *

Devletin yargısı, insanı, insan haklarını korur...

Esas görevi, temel hak ve özgürlükler bağlamında vatandaşların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerinde adaleti sağlamaktır.

Bu yapının bağımsızlığı dışa karşı ordu tarafından korunur...

İçteki gücü ise polise dayanır.

Dolayısıyla vatandaşın hizmetindeki devleti ve bu devletin yargısının bağımsızlığını ve işleyişini korumakla yükümlü olan ordu ve polis, esas olarak vatandaşın emrindedir:

Anayasaya ve yasalara uygun davranır...

Demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korur...

Vatandaş da, güvenlik ve refah için kendi kurduğu devletin koruması altında, özgür ve bağımsız olarak yaşam mücadelesini sürdürür.

* * *

Bu düzen içinde polis, bireyin ilk aşama güvencesidir.

Vatandaş, temel hak ve özgürlüklerinin başka vatandaşlara ve devlete karşı korunması için polise güvenir, ondan hizmet bekler, ilk aşamada ona sığınır!

Polisin arkasında yargı gücü vardır, o da vatandaş için önemli bir sığınaktır...

Vatandaş kendisini, başkalarına ve devlete karşı korumak için polisten ve yargıdan medet umar!

Bütün bu düzenin dışa karşı bağımsız işlemesinden de ordu sorumludur.

Elbette hepsinin içinde ve arkasında istihbarat hizmetleri de vardır:

Vatandaşı korumak için kurulmuş olan devletin emrindeki istihbarat hizmetleri!

* * *

Son günlerde tırmanan bunalım, bireysel trajedilerle dışa vuruluyor, münferit kriz noktaları üzerinden topluma yansıyorsa da özel bir sorun değildir...

Her ne kadar AKP ile Gülen Cemaati arasındaki bir iktidar kavgası gibi görünüyorsa da, on yıllık bir süreç sonunda ortaya çıkmıştır, yanlış bir devlet felsefesine dayalıdır, nedenleri çok daha derindedir ve sonuçları ölümcüldür:

Vatandaşın tüm sığınaklarının, karakolun, mahkemenin, kışlanın, adaletin, istihbaratın, güvenliğin ve onların arkasındaki tüm bir yapının çökmesi sorunudur...

Bu toplum, bu halk, bu seçmen, ve onun hizmetindeki bu devlet, bu çöküşü durdurmalıdır...

Durduracaktır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional