Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DİNCİ POLİTİKA... DİNCİ EĞİTİM...
 

Bütün siyasal iktidarların bir rüyası vardır:

Eğitimi düzenleyerek, kendi anlayış ve ideolojilerinde bir kuşak yetiştirmek...

Ve böylece oy oranlarını arttırarak sonsuza kadar iktidarda kalmak!

Gerçekleşmeyecek bir hayaldir bu!

Bırakın bir siyasal partinin eğitim yoluyla iktidarını uzatmasını, bir rejim bile sadece eğitim düzeni değişikliği ile sonsuza kadar devam edemez.

Örnek mi istiyorsunuz:

İşte Sovyetler Birliği!

Sadece örgün eğitimle değil, yaygın eğitimle de, rejimin ideolojik baskıları ile tüm toplumu seksen yıl eğitti de ne oldu?

* * *

Aslında o kadar uzağa gitmeye de gerek yok:

AKP yöneticileri aynaya baksınlar, kendilerini sorgulasınlar yeter...

Kendileri, o kadar suçladıkları, "jakoben" dedikleri, "Kemalist ideoloji" diye yerden yere vurdukları eğitim sistemi içinde yetişmediler mi?

Bir eğitim sisteminin, amaçladığından çok daha farklı ürünler de verebileceğinin en güzel örneği bizzat kendileri değil mi?

Nedir bu hayalperestlik?..

Nedir bu Cumhuriyet'in temel değerlerine karşı olan olumsuz tutum?..

Evet, anlıyoruz, hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek zorunda değil...

Ama herkes, başkasının inançlarına ve düşüncelerine, kimliğine saygı duymak, en azından kendine istediği saygıyı başkalarına da göstermek zorunda değil mi?

Hem seni bile farklı üreten eğitim sistemine "Tek tornadan çıkan insanlar yetiştirmek istiyordu" diye eleştiri yönelteceksin...

Hem de "Tek tornadan çıkmanın en belirgin yöntemi olan din faktörünü" eğitime egemen kılmaya çalışacaksın!

Buradaki çelişki kimsenin dikkatini çekmiyor mu?

* * *

Kendine inanç özgürlüğü isteyip, kendi inancını herkese dayatmak...

Kendine eğitim özgürlüğü isteyip, kendi monist ve dogmatik eğitim sistemini tüm topluma dayatmak...

Dinci politikanın...

Dinci eğitim sisteminin...

Açmazlarıdır!

Demokratik değildir...

İnsan haklarına hiç uygun değildir!

* * *

Aslında bu açmazlar demokratik bir ülkede dinci politika yapmanın açmazlarıdır:

Bir yandan temel hak ve özgürlüklerden yararlanarak kendi politikanı izleyeceksin...

Öte yandan izlediğin bu politika ile temel hak ve özgürlükleri tahrip edecek uygulamalar yapacaksın!

* * *

Çağdaş demokrasi çoğulcudur...

Tek bir dinin, tek bir mezhebin tekeline bırakılamaz...

Çağdaş eğitim çoğulcudur, sorgulayıcıdır, araştırıcıdır...

Dogmatik bir inancın tekeline bırakılamaz!

Madem ki her inanç mukaddestir, bırakın, her inanç sizinki kadar kendini ifade etme hakkını kullansın...

Siyaset ve eğitim, inanç dünyasının mutlakçı, tartışılmaz, dogmatik yapısına tutsak edilmesin!

* * *

Unutmayın ki her eğitim sistemi, ne kadar dogmatik, ne kadar mutlakçı olursa olsun, farklı ürünler de verir.

Bırakın boş hayallerin peşinde koşarak eğitimi yozlaştırmayı, toplumu zorlamayı...

Siyasette de eğitimde de demokrat olun, DEMOKRAT !


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional