Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

İNSANLIĞIN ÜÇÜNCÜ BİNİNDE BALBAY'IN İKİNCİ BİNİ
 

İnsanlık tarihini, birey olarak insanın serüveninden...

Birey olarak insanın serüvenini, insanlık tarihinden...

Ayırabilir misiniz?

* * *

İnsanlık tarihini, toplumların, devletlerin tarihinden...

Toplumların, devletlerin tarihini, insanlık tarihinden...

Ayrı düşünebilir misiniz?

* * *

Yeni bir tarih yazılıyor Türkiye'de...

Silivri'de!

Bir siyasal tarih...

Bir hukuk tarihi...

İnsanlık tarihinin yeni bir sayfası bu!

* * *

İnsanlık tarihinin aydınlık sayfaları vardır:

Keşifler, icatlar, hak ve özgürlük kazanımları, ülke ve dünya barışına katkıda bulunan oluşumlar.

İnsanlık tarihinin karanlık sayfaları vardır:

Savaşlar, cinayetler, kanlı yönetimler, işkenceler, tutsaklıklar, tutuklamalar, hapislerde çürütülen insanlar, ceplerini dolduran yöneticiler.

* * *

Her bireysel serüven, her toplumsal eylem, her devlet davranışı, her rejim, tarihin yeni yazılan sayfalarında yerini alır:

Hepsi ya bir oyuncu, ya da bir mizansendir bu sonsuz sahnede...

Kimi olumlu bir karakter...

Kimi olumsuz bir karakter.

Kimi aydınlık bir mizansen...

Kimi karanlık bir mizansen.

Ama hepsi tarih önünde çırılçıplak!

* * *

Tarih sahnesi kimi zaman aydınlıktır:

Her jest, her mimik, her olay insanı, insanlığı daha ileriye götürür...

Herkes rolünün bilincinde, sorumluluğunun idrakindedir; insan, insan olarak yücelir!

Tarih sahnesi kimi zaman karanlıktır:

Her jest, her mimik, her olay insanı, insanlığı daha geriye götürür...

Alçaklıklar, iftiralar, komplolar, adaletsizlikler sarmıştır ortalığı; insan, insan olarak alçalır!

* * *

Bir anlamda bireysel serüvenlerin tarihidir bu:

Okkırların, Selçukların, Kozinoğluların, Balbayların, Özkanların, Haberalların, Hilmioğluların, Poyrazların, Perinçeklerin, Doğanların, Şenerlerin, Şıkların, Yalçınların maceralarından oluşur!

Bir anlamda toplumsal bir rejim tarihidir bu:

İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkının, özgürlüğünün, ifade hürriyetinin, demokrasiden "ileri demokrasiye" geçildiği iddiasıyla, nasıl ayaklar altına alındığının öyküsüdür!

* * *

Kâhinler vardır tarihin sayfalarında:

Eski Yunan tragedyalarındaki korolar...

Şekspir'in falcıları, cadıları gibi.

Hem olanları anlatır...

Hem olacakları görürler.

* * *

Sedat Ergin'in yaptığı hesaplar Silivri davaları için 2020 yılını işaret ediyor...

Ve kaderin haykırışı:

Yine Ergin'in kaleminden...

Karanlığın sonsuzluğunu yırtıyor...

Beton duvarları, demir parmaklıkları aşıyor...

Bütün hücrelerde, herkes için yankılanıyor:

"Dayan Mustafa..."

"Dayan!"


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional