Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SİYASET ÇİZGİSİ, BOMBALAR VE BİR KİTAP
 

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şehit haberlerine yenileri eklenirken bir de Ankara'nın göbeğinde patlatılan bombanın yol açtığı ölümler toplumu yeniden sarstı.

* * *

Bir toplumda, hangi temel rejim, hangi temel ideoloji egemense, hangi çizgide siyaset yapılıyorsa, o toplumdaki aşırı uçlar da o çizgide oluşur.

Örneğin mevcut rejimin ve ideolojinin paralelindeki siyaset etnik çizgide ise, siyasetin aşırı uçları da etnik teröre kadar gidebilir.

Bir rejim, bir ideoloji ve bunlara bağlı olan siyaset dinci-mezhepçi eksende ise, o zaman aşırı uçların dinci-mezhepçi teröre kadar uzandığı durumlar ortaya çıkabilir.

Nitekim bütün dünyada ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının altında böyle etnikçi veya dinci-mezhepçi aşırı uçların etkilerini görmemek olanaksızdır.

Etnikçi veya dinci-mezhepçi terörün arkasında "kimlik" sorunu olarak takdim edilen bir "tarihsel ve toplumsal varlık" vardır:

İntihar eylemcileri veya en iğrenç cinayetleri işleyenler bile bu eylemlerini "kendi tarihlerinin ve toplumlarının önünde kahraman olmayı amaçladıkları" için yapar...

Bu psikoloji ve bu psikolojiyi doğuran siyaset çizgisi anlaşılmadan, derinliklerine inilmeden ne dünyadaki ne de ülkemizdeki terör eylemleri önlenebilir.

Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de eylem koyan dinci-mezhepçi terör ne yazık ki İslam'a mal edilmekte, İslami Kimlik adına yapılmaktadır.

Ülkemizi doğrudan tehdit eden güncel etnikçi terör ise yine çok üzüntü verici bir biçimde Kürtlere mal edilmekte, Kürt Kimliği adına yapılmaktadır.

Bu "mal edilme" sözünü sadece terörü uygulayanlar için kullanmıyorum:

Evet, terörü yapanlar bunu bir etnik grup, bir din bir mezhep adına yaptıklarını belirtiyorlar...

Ama daha da kötüsü, teröre maruz kalanlar da onların bu "kimlik iddiasına" destek veriyor ve hangi kimlik adına terör yapılıyorsa, o kimlik sahiplerini suçluyor.

Batı'da Müslümanlara karşı gittikçe artan olumsuz duygular, ülkemizde Kürtlere karşı oluşan tepkiler hep bu "mal edilme" fiilinin bir sonucudur...

Ve yanlıştır...

Ne dünyadaki bütün Müslümanlar teröre destek verir, ne de Türkiye'deki bütün Kürtler!

Ama genel siyaset dinci veya etnikçi çizgide yapılmaya devam edildikçe, bu siyasetin aşırı uçları mutlaka etnikçi-dinci-mezhepçi kimlikle ortaya çıkacak ve bu "kimlik sorunundan" dolayı terörü de önlemek çok zorlaşacaktır.

* * *

Pek doğal olarak, bir kimlik adına terör yapıldığı zaman onu önlemenin en doğru, kolay ve kesin yolu, adına terör yapılan kimliğin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik temsilcilerinin bu terörü lanetlemesidir.

Ama bu hiç de kolay bir iş değildir.

Çünkü "kimlik siyaseti" son derece karmaşık ve tehlikeli bir siyasettir:

Genellikle "zulüm" ve "düşman" kavramları üzerine dayanır...

Bu kavramlar ise psikolojik ve sosyal psikolojik olarak şiddet doğurmaya elverişli kavramlardır...

"Nefret söylemi" denilen son derece tehlikeli bir üslup ortaya çıkar...

Bu süreç içinde kim demokratik siyaset yapıyor, kim teröre destek veriyor, birbirine karışır!

* * *

Bu yazıda, dünyada büyük bir sorun olarak algılanan, İslam adına yapıldığı öne sürülen terör olayına ışık tutabilecek çok önemli bir kitaba dikkat çekmek istiyorum:

"Diğer Müslümanlar" adıyla Remzi Kitabevi'nin bastığı, on yazarın makalelerinden oluşan ve Zeyno Baran tarafından derlenmiş olan bir kitap.

Müslüman kimliğinin "İslami Terör" anlayışından nasıl ayrıştırıldığını gösteren mükemmel bir çalışma.

Dilerim bir gün Kürt yazarlar da Türkiye'de böyle bir kitap yayınlar.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional