Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MİLAT!
 

"Milat", Arapça kökenli "milad" kelimesinden Türkçeleştirilmiş bir sözcük.

Arapça'da doğum anlamına gelen "veladet"ten türetilmiş.

Ama mecazi anlamda bir olayın veya sürecin başlaması demek.

Bu benzetmenin temelinde de, Hazreti İsa'nın doğduğu varsayılan yılın, Gregoryen takviminin başlangıcı olarak kabul edilmesi yatıyor.

Bilindiği gibi Hazreti İsa'nın doğumundan sonraki yıllar günümüze doğru artarak gelirken, önceki yıllar M.Ö. (Milattan Önce) harfleriyle belirtilir ve günümüze doğru değil, geriye doğru artarak devam eder.

* * *

Yazarlar, yorumcular, gazeteciler "milat" sözcüğünü pek sever:

Bir olayın, bir sürecin veya bir konunun nasıl ve nerede başladığını vurgulamak...

Ya da yeni meydana gelen bir olayın, bir değişimi, bir süreci başlattığını belirtmek için kullanırlar.

Medya mensupları, ele aldıkları haberin veya olayın önemini, okurun ya da dinleyicinin dikkatini çekmek için, "milat" sözcüğüyle biraz abartma eğilimindedir.

Bu eğilimi komutanların son istifa olayında da gördük.

Bir çok yazar ve yorumcu olayı bir "milat" olarak niteledi...

Ama herkesin "miladı "birbirinden biraz farklıydı.

29 Temmuz 2011 tarihi:

Kimine göre AKP-Ordu ilişkilerinde...

Kimine göre AKP'nin kayıtsız koşulsuz egemenliğini ilan etmesinde...

Kimine göre, Atatürk Cumhuriyeti'nden İkinci Cumhuriyet'e geçişte...

Kimine göre ordunun tümüyle siyaset dışına çıkmasında...

Kimine göre ise Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde...

Bir "milattı".

Aslında hiç kuşkusuz komutanların toptan istifası bir ilkti ve önemli bir olaydı...

Ama asla bir "milat" yani bir başlangıç değildi.

Olsa olsa Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra başlayan Küreselleşme sürecinin bir parçası...

Ve bu süreç içinde Türkiye'de, iç ve dış gelişmelere ilişkin olarak yaşanan başka olayların bir sonucuydu.

* * *

Komutanların istifasını illa bir "milada" bağlamak isteyenler için bazı tarihler önerilebilir:

Birinci ve temel milat, yukarda da belirttiğim gibi Sovyetlerin çökmesi ile Soğuk Savaş'ın bitmesini ve Küreselleşmenin başlangıcını belirleyen 1991 yılıdır.

Pek doğal olarak buna, Küreselleşmenin ikinci aşamasını belirleyen El Kaide saldırısı, 11 Eylül 2001 tarihi de eklenmelidir.

2001 yılı, bu saldırının bahane edilerek ABD'nin Irak'ı işgale karar vermesi açısından da bir "milattır".

* * *

İstifaları daha somut ve Türkiye'deki olaylara bağlamak isteyenler için de iki milat verilebilir:

Birinci "milat", AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılının 3 Kasım seçimleridir.

İkinci milat ise, zaten Sovyetlerin çöküşünden sonra antikomünizmin ortadan kalkmasıyla zayıflayan Türk ordusu-ABD dış politikası arasındaki ittifakın bozulduğu 1 Mart 2003 tarihidir.

Türkiye'nin, ABD'nin Irak'ı işgaline askeri olarak katılmasının Meclis'te kabul edilir gibi görünerek reddedildiği 1 Mart tezkeresinin faturası, oylama konusunda ikili oynayan AKP iktidarı ve ABD'li gözlemciler tarafından orduya kesilmiştir...

Böylece o zamana kadar ordu ile ABD arasında götürülen (ve askeri darbelerin arkasında da yatan) sarsılmaz ittifak bozulmuş, ABD'li yetkililer bunun bazı sonuçları olacağını açıkça ifade etmişlerdir.

* * *

Bugün yaşanan olayları serinkanlı çözümlemek isteyenler, sevinç veya hüzün çığlıkları atacaklarına bu "milatlara" ve dolayısıyla olayların arkasındaki süreçlere dikkat ederlerse daha doğru sonuçlara ulaşabilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional