Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

TEMEL ÇELİŞKİLER VE TEK ADAMLAR
 

İnsanlığın temel çelişkileri nerede yatıyor?

İnsan doğa ilişkilerinde mi...

İnsan insan ilişkilerinde mi?

Üretim biçiminde ve üretim ilişkilerinde mi...

Din ve mezhep farklılıklarında mı...

Irk ve milliyet farklılıklarında mı...

Dil ve lehçe farklıklarında mı...

Servet ve gelir farklılıklarında mı...

Tüketim farklılıklarında mı...

Coğrafya farklılıklarında mı...

Tarih farklılıklarında mı...

Siyasal rejim farklılıklarında mı...

Farklı devletlerin varlığında mı...

Devletlerarası sömürü ilişkilerinde mi...

Bir toplumun içindeki sömürü ilişkilerinde mi...

Teknolojik farklılıklarda mı...

İdeolojik farklılıklarda mı...

Değişik yaşam biçimlerinde mi...

Farklı gelişmişlik düzeylerinde mi...

Hepsinde mi...

Hiçbirinde mi?

* * *

Temel çelişkiler nesnel midir, öznel mi?

İnsanın bireysel ve toplumsal varlığının dışında belirlenen nesnel temel çelişkiler var mıdır...

Yoksa temel çelişkiler bilinçte mi ortaya çıkar?

Bilinç mi nesnel koşulları oluşturur...

Nesnel koşullar mı bilinci?

İkisi de birbirini mi etkiler...

Yoksa birbirinden bağımsız mıdırlar?

* * *

Terör ve Demokrasi arasındaki ilişkiler nelerdir?

Terör, demokrasi doğurabilir mi...

Demokrasi, terörü besler mi?

Demokratik terör olur mu...

Terörist demokrasi olur mu?

Terörün, teröristin demokratik hak ve özgürlükleri var mıdır...

Demokrasinin, demokratın terörist yöntemler kullanması olanaklı mıdır?

Terör mü demokrasiyi yok eder...

Demokrasi mi terörü bitir?

Yoksa terör ve demokrasi birlikte yaşayabilir mi?

* * *

Türkiye'nin temel sorunu nedir?

Dış güvenlik mi...

İç güvenlik mi?

Komşularla sorunlar mı...

Terör mü?

Zenginleşme mi...

Gelir adaleti mi?

Büyüme mi...

İstihdam artışı mı?

Sermaye birikimi mi...

Sosyal güvenlik ve sosyal refah mı?

İstikrar mı...

Laiklik, hukuk devleti ve demokrasi mi?

Hepsi mi...

Hiç biri mi?

* * *

Son kuramsal soru:

Kimi ya da kimleri temsil ettiğini iddia ederse etsin:

Tek parti...

Tek adam yönetimi...

Tek başına:

Bütün bu soruları, temsil ettiğini öne sürdüğü tüm kesimler adına yanıtlayabilir, bütün bu sorunların üstesinden gelebilir mi?

* * *

Ve son bir uygulama sorusu:

Kim kimle konuşursa konuşsun...

Kim kimle temas ederse etsin...

Kim kimle müzakere ederse etsin...

Demokratik olma iddiasındaki bir ülkenin yazgısı, iki kişinin dudakları arasında mıdır?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 19 Şubat 2024

Valid HTML 4.01 Transitional