Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

OBAMA'NIN SORUNU VE ALEV COŞKUN'NUN KİTABI
 

İzlanda ve Yunanistan'ın iflasının Avro bölgesini sarsması yetmezmiş gibi şimdi bir de ABD'de kriz çıktı:

Kongre'deki bütçe müzakerelerinde Cumhuriyetçilerin direnişi, sonunda Obama'nın sabrını taşırdı.

"Bu benim başkanlığıma mal olabilir, ama yine de teslim olmayacağım. Sabrım sınırına dayandı. Artık yeter." dedi.

Sorun, 14.3 trilyon dolarlık borçları ödeyebilmek için Obama yönetiminin borçlanma sınırını yükseltmek istemesi.

2 Ağustosa kadar Kongreden bir karar çıkmazsa ABD'nin borç ödemelerinde aksama olacağından, bunun da yeni bir küresel ekonomik krizi tetikleyeceğinden korkuluyor.

Sorunun altında ABD'nin ürettiğinden çok tüketmesi, Çin'in ucuz üretimine bağımlı bir iç piyasa yaratılmış olması ve bu açığın Çin'in ABD senetlerine yatırım yapması yoluyla kapatılmasından dolayı dış borçların artması yatıyor.

Elbette ABD ve Çin arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisi küresel ekonominin ve bu ekonomi bağlamında ABD'nin stratejik kararlarının bir sonucu:

ABD, içteki ucuz yaşam düzeyini sürdürebilmek için Çin'i finanse ediyor.

Fakat bu ilişkiler çeşitli krizlere yol açıyor.

Örneğin Amerika'daki ipotekli gayrimenkul satışı ve bu satışlar üzerinden üretilen türevler dolayısıyla yaşanan küresel kriz 2008'de tüm dünyayı etkiliyor.

Obama yönetimi, bu krizi atlatmak için yine Wall Street bankerlerine teslim oluyor...

Krizin bedelini Lehman Brothers gibi bazı finans kuruluşları ve halkın yoksul kesimleri öderken, Goldman Sachs gibi başka bazı finans kuruluşlarının kârları zirve yapıyor.

Neden böyle oluyor?

Temel yapısal sorun nedir?

Neden ABD gibi hem dünya ekonomisini yöneten hem de pragmatikliğiyle ünlü bir ülke krizleri önleyemiyor?

İşte bu soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorsanız, Alev Coşkun'un son kitabına bakın:

"Liberal Ekonominin Çöküşü, Küresel Kriz" adıyla yayınlanan ve alt başlığı "Ulusal Ekonominin Yükselişi" olan bu kitap günümüzde yaşanan ekonomik krizin küresel ekonominin özelliklerinden kaynaklandığını ve buna karşı alınan, alınması gereken önlemleri anlatıyor.

Son yıllarda yakın tarihimiz hakkında yayınladığı kitaplarla kamuoyunun dikkatini çeken Alev Coşkun'un ekonomist kimliği pek bilinmez...

Oysa ABD'de yaptığı doktorasının tezi Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüsleridir.

Coşkun bu yeni kitabında çağımızın küresel ekonomik ilişkilerini, bunların nasıl zorunlu olarak krizlere yol açtığını ve krizleri önlemek için ulusal ekonomi modeline yeniden neden ve nasıl dönüldüğünü, dönülmesi gerektiğini anlatıyor.

Pek doğal olarak Türkiye'nin ekonomik politikalarını da bu bağlamda irdeliyor.

Hem dünyada neler olduğunu hem de ülkemizdeki olayların gerisinde yatan sorunları öğrenmek isteyenlere çok önemli ipuçları veren, mutlaka okunması gerekli bir kitap.

Ben de İçimizdeki Zalim'i yazarken, özellikle azgelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki neofaşist eğilimler ile kapitalizm ve emperyalizm ilişkilerine değinmiş, özellikle 2008 dünya krizinden sonra yayınlanan tarihsel, felsefi ve ekonomik kaynaklara bakmaya ve onları okurlarıma aktarmaya çalışmıştım.

Ama kitabın psikolojik ve sosyolojik ekseninden dolayı, ekonomik ilişkiler üzerinden derinliğine ve ayrıntılı çözümlemeler yapmamıştım.

İşte Alev Coşkun'un bu yeni çalışması benim kitabımdaki eksiği de gideriyor:

Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki diktatörlük eğilimlerinin altında yatan küresel ekonomik sistemi irdeliyor.

Üstelik Türkiye'nin ekonomik tarihi hakkında da çok değerli bilgiler veriyor.

Ben kitabı okurken çok şey öğrendim, mutlaka siz de hem zevkle hem de öğrenerek okuyacaksınız.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional