Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ABD KARTLARI AÇIK OYNUYOR, YA BİZİM POLİTİKACILAR?

Türkiye'de ortalık iyice karışık:

Yeniden gündeme gelen terör, Kürt kimliğine ilişkin, seçim öncesinde daha belirginleşen ve sert bir biçimde ifade edilen siyasal projeler, artık sürekli hale gelen yeni tutuklamalar ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi yepyeni krizler:

İnternet yasakları, ÖSYM skandalları, kaset ahlaksızlıkları ve kasetler üzerinden gelişen "bel altı siyaset söylemi"!

* * *

Bugün Kuzey Afrika'da ve Ortadoğu'da olup bitenleri ABD'nin düzenlediğini ve yönlendirdiğini artık herkes biliyor.

Hem Wikileaks belgeleri hem de Başkan Obama'nın Libya'da CIA ajanlarını görevlendirdiği gibi gizli olduğu söylenen başka bazı belgeler ve bilgiler kamuoyuna yansıdı.

* * *

ABD, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra başlayan yeni "Küresel Dönemde" dünyayı yeniden düzenleme rolünü üstlendiğini çok önceden bütün açıklığıyla belirtmişti:

Örneğin Başkan Clinton "önleyici üstünlük" diye çevrilebilecek "preemptive preeminence" stratejisini benimsediğini ve ABD'nin dünya üzerindeki potansiyel sorun alanlarına olaylar çıkmadan önce müdahale etmeye kararlı olduğunu söylemişti.

(Bu arada, Avrupa'nın gözleri önünde, hatta desteğiyle meydana gelen Balkanlardaki Boşnak katliamını ABD'nin bu stratejik konsept çerçevesindeki askeri müdahale ile önlemiş olduğunu da kaydedelim.)

Clinton yönetiminden sonra iktidara gelen George W. Bush yönetiminin Dışişleri Bakanı Condelezza Rice, açıkça "Ortadoğu'daki sınırların değişeceğini" ilan etmişti.

Bu sütunun okurları bütün bu değişme ve gelişmeleri bırakın her şeyi, benim kalemimden bile izledi.

Yine bu sütunda, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısından sonra Amerikan Kongresi kararıyla kurulan komisyonun yayınladığı raporun bazı önerilerini nakletmiş ve olup bitecekleri önceden haber vermiştim.

Bu komisyon "Amerika'ya yönelik terörist saldırıları" irdelediği raporu yazmak için 2,5 milyon sayfa belge incelemiş, on ülkeden, 1200'den fazla kişi ile konuşmuştu.

Raporu 22 Temmuz 2004'te 567 sayfalık bir kitap olarak yayınlandı.

Raporun "Sürekli Büyüyen İslamcı Terörün Önlenmesi" adını taşıyan bölümündeki (ss.374-383) önerilerin özeti şöyleydi:

 1. Amerika, dünyanın ahlaki liderliği konusunda iyi bir örnek oluşturduğu, halka insanca muamele edilmesine, hukukun üstünlüğüne inandığı ve komşularına açık elli ve koruyucu olarak davrandığı konusunda açık bir mesaj vermelidir. Amerika ve dostları Müslüman anne-babalara, çocukları için Usame Bin Ladin'in önerdiğinden çok daha iyi bir gelecek verebilecekleri konusunda büyük bir avantaja sahiptir.
   
 2. Dost bile olsalar, Müslüman hükümetler bu ilkelere saygı göstermedikleri zaman Amerika daha iyi bir gelecek için buna karşı çıkmalıdır. Soğuk Savaş döneminden alınan derslerden biri baskıcı hükümetlerle yapılan kısa dönemli işbirliklerinin uzun vadede ters teptiğidir.
   
 3. Amerika, ilkelerini ve değerlerini yurt dışında ısrarla savunmalı, Somali, Bosna, Kosova, Afganistan ve Irak'taki Müslümanları diktatörlere ve suçlulara karşı korumalıdır. Televizyon ve radyo yayınları bu amaçla kullanılmalı, burslar, kütüphane ve gençlere yönelik değişim programları Amerikan halkından gelen yardımlar olarak vurgulanmak kaydıyla bilgi ve umut yaratmalıdır.
   
 4. Amerikan Hükümeti öteki ülkeleri de kurulacak olan yeni bir "Uluslararası Gençlik Olanakları Fonu"a katkıda bulunmaya çağırmalı, fonlar, kendi ilk ve ortaöğretim eğitimlerine yatırım yapan Müslüman ülkelerde doğrudan kullanılmalıdır.
   
 5. Ekonomik kalkınmayı, açık toplumu ve insanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacak bir strateji izlenmelidir.
   
 6. Amerika, İslamcı teröre karşı Müslüman devletler de dahil olmak üzere öteki ülkeleri de içine alacak kapsamlı bir koalisyon stratejisi oluşturmalıdır.
   
 7. Amerika, dostlarını da, yakalanan teröristlerin göz altında tutulması ve bunlara insanca muamele edilmesi konusunda ortak bir stratejide birleştirmelidir.
   
 8. Kitle imha silahlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması engellenmelidir.
   
 9. Teröristlerin finansman kaynaklarının izlenmesi ve saptanması terörizme karşı olan mücadelenin en önemli ögesidir.

* * *

Sevgili okurlarım, yukarda özetlediğim belgede siyahla vurguladığım, ikinci, üçüncü beşinci ve altıncı maddelere bakıldığında bugün Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da olanların daha iyi anlaşılacağına hiç kuşkum yok.

Bölgemizde ve komşularımızda olup bitenleri çok iyi izlemeli ve dersler çıkarmalıyız:

Çünkü bizim açımızdan sorun, oralarda olup bitenlerden çok, Türkiye'de olacaklar elbette.

Kürt sorununa ve son günlerdeki olaylara da bu açıdan bakmak gerek!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional