Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

12 MART'IN KIRKINCI YILI: DOKTORLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HÂLÂ YÜRÜYOR
 

Bugün Türkiye'yi karanlıklara sürükleyen süreci başlatan 12 Mart askeri müdahalesinin 40'ıncı yıldönümü.

Kırk yıl önceki askeri darbe ile "yeniden dizayn edilmeye" başlanan Türkiye bugün kaygı ve baskı bulutlarının altında.

Genel sorunları bu sütunda çok vurguladığım için bugün özel bir meslek grubunu ele almak istiyorum.

* * *

Türkiye'de en çok cezalandırılan meslek grubunun doktorlar ve sağlık çalışanları olduğunu pek çok kez yazdım.

İster 12 Mart'ta olduğu gibi askeri darbeyle gelmiş olsun, ister seçilmiş sivil, Türkiye'de her iktidar doktorları ve sağlık çalışanlarını cezalandırır.

Bunun pek çok örneği var ama hemen akla gelen haksızlıklardan biri mecburi hizmet uygulamasıdır.

Ülkemizde güya serbest piyasa ekonomisi ve girişim özgürlüğü var.

Ama doktor olarak mesleğinizi uygulayabilmeniz için Sağlık Bakanlığı'nın emrinde iki yıl mecburi hizmet yapmanız gerekiyor.

AKP iktidarı ilave bir takım uygulamalarla sağlık sektörünü tam bir baskı altına aldı.

İktidara bağlı sağlık kurumlarında yönetici atamalarının ilkelerini değiştirerek bütün kadrolara kendi yandaşlarını getirdi.

Özel hastanelerin kadrolarına el koydu, istedikleri doktorlarla çalışmalarını engelledi.

Muayenehanelere karşı savaş açtı, sağlık hizmetlerinin kapsamını daralttı.

Tıp fakültelerindeki öğretim üyelerini de pratisyen doktorların tabi oldukları kurallara bağladı, hem sağlık hizmetlerine hem de tıp eğitimine büyük bir darbe vurdu.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi sağlık kurumlarında çalışan doktorların hizmetlerini "performans uygulaması" adı altında garip bir değerlendirme bir sistemine bağlayarak, hem hizmetleri kalitesizleştirdi, hem de kendi atadığı yöneticilerin her türlü maddi istismarına açık hale getirdi.

Günlerdir çeşitli sağlık çalışanları farklı protesto eylemleri yapıyor.

Önümüzde 14 Mart Tıp Bayramı var.

Anlaşılan sağlık çalışanlarının mensup olduğu pek çok Sivil Toplum Örgütü, bir araya gelerek, 13 Mart Pazar günü Ankara'da büyük bir miting düzenlemiş.

* * *

Bu konuda yayınladıkları ortak bildirinin bazı satır başları şöyle:

"13 Mart Pazar günü Ankara'da olmak üzere onlarca otobüsle; teknisyeni, hemşiresi, eczacısı, hasta bakıcısı, hekimi, laborantı, dişhekimi, sağlık memuru, radyoloji teknisyeni, veteriner hekimi, ebesi, öğrencisi, asistanı, öğretim üyesi ile sağlık hizmetini üretenler olarak; hakkımız olanı istemek ve herkesin sağlık hakkına sahip çıkmak için Cumartesi gecesi İstanbul'dan yola çıkıyoruz...

Sağlık hakkına bilinçli sahip çıkan...

KatkI payı, fark ücreti, hizmet sınırlamasını kabul etmeyen...

Birinci basamakta koruyucu hekimliği önemseyen...

Müşteri olarak görülmek istemeyen sağlık hakkına sahip çıkacak tüm duyarlı yurttaşlarımızla...

Hasta ve hasta yakınlarımızla birlikte Ankara'ya gidiyoruz.

Türkiye'nin en büyük şehrinden, sağlık hizmetinin en yoğun verildiği İstanbul'dan binlerce sağlık çalışanı bir araya geliyor, çok ses ve tek yürek olarak Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz.

Türkiye'nin tüm illerinden gelecek binlerce sağlık çalışanı ve sağlık hakkı savunucusu ile birlikte Sıhhiye meydanını beyaza boyamak için geliyoruz.

Sağlık politikalarını yöneten mevcut iktidarı uyarıyor, dost kurum ve kişileri dayanışmaya davet ediyoruz."

* * *

Başta doktorlar olmak kaydıyla sağlık sektöründeki tüm çalışanların sorunlarına ilişkin AKP tarafından yapılan tasarruflar ne yazık ki tüm toplumu, toplumun sağlık hizmetleri alma hakkını zedeliyor.

Bu protesto sadece sağlık sektöründe çalışanları değil, tüm toplumu ilgilendiriyor...

Bakalım katılım nasıl olacak?

Kırk yıllık süreçler, dün, bugün ve yarın yaptıklarımızla belirlenir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional