Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ZALİM VE ZULÜM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
 

Bir insanın zalim olup olmadığı ancak iktidarda anlaşılır.

* * *

Zalim, kendi başına yetişen ayrıksı bir çiçek değil, her yerde yetişen ve çiçekleri yok eden zehirli bir ottur.

* * *

Çağımızın toplumsal vebası zulümdür.

* * *

Zalimler kalabalıklar arasında yalnız yaşar, kalabalıklar arasında yalnız ölür.

* * *

Zalimin halinden zalim, mazlumun halinden mazlum anlar.

* * *

Zalimlerin empati yeteneği sıfıra yakındır ama mazlumların empati yeteneği de sonsuz değildir.

* * *

İktidar geçici, zulmün acıları kalıcıdır.

* * *

Zalim zalimi, zulüm zulmü doğurur.

* * *

Zalimler de yasalara dayanır: Hukuk Devletini hiçe sayan yasalara.

* * *

Zulme karşı adalete sığınılır; zulme alet olan adalete ise adalet denmez.

* * *

Zalimler önce muhaliflerini sonra insan haklarını ve demokrasiyi savunanları hapse atar.

* * *

Bir ülkenin cezaevleri hüküm giymemiş tutuklularla doluysa o ülkede zulüm egemen olmuş demektir.

* * *

Çoğunluğu mazlum olan toplumlar sadece zalim üretir.

* * *

Demokrasi zalimlerin değil, mazlumların rejimidir.

* * *

Her zalim gerçeklerden korkar ve onların üstünü örtemeye çalışır.

* * *

Köleler dünün mazlumlarıydı; bugünün köleleri vicdanları ve emekleri sömürülenlerdir.

* * *

Politikacılar, gazeteciler, düşünürler ve yazarlar:

Zulmün hem aracı hem de kurbanıdırlar.

* * *

Her zalim bir toplumsal üründür:

Defolu bir insanlık ürünü!

* * *

Her zalim tarihi yeniden yazar, ama o tarih sonra onu çizer.

* * *

Ey vicdan neredesin, insanları bırak, zalimlere git; sana asıl muhtaç olan onlardır.

* * *

Zalimin de mazlumun da, kadını erkeği, genci yaşlısı, Türk'ü, Kürt'ü, Müslüman'ı Hıristiyan'ı, Sünni'si Alevi'si, sivili askeri olmaz; ırk, din, dil, mezhep, milliyet söz konusu olmaksızın zalim zalimdir, mazlum da mazlum.

* * *

Zalimden nefret etmeyin, ona acıyın; kin ve nefret sizi de zulme iter.

* * *

Ey mazlum dikkat et, zalimler seni de zulümle ifsad eder; bir gün sen de iktidara geçtiğinde zulüm yapma!

* * *

Zulüm zehrinin ilacı insan hakları ve demokrasidir.

* * *

Zalime destek veren kendi ipini çeker.

* * *

Tarih her zalimin eninde sonunda yenildiğini yazar.

* * *

Zalime direnmeyenler bile zulme müstahak değildir.

* * *

Zalimin yüreği kendisi için, zalime direnenin yüreği tüm insanlık için çarpar.

* * *

"Her Musa'nın bir Firavunu vardır" derler ama sonunda Firavunlar gider, Musa'lar kalır.

* * *

Bugün zalime direnmeyenler, yarın evlatlarını da zulme mahkum eder.

* * *

Zalime karşı savaş zulmün kökünü kazımakla kazanılır.

* * *

Zulmün kökü, insan hakları, demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve sosyal devlet ile kazınır.

* * *

Bu satırların yazarı, 21. Yüzyılın ikinci on yılında, Türkiye'de böyle bir yazı yazmak zorunda kaldığı için utanç duymaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional