Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ZALİMLER NİÇİN SANATÇILARI, EDEBİYATÇILARI VE FİKİR ADAMLARINI SEVMEZLER?
 

Neden, sevgili okurlarım...

Neden?

Neden zalimler, diktatörler, sanatı, edebiyatı, felsefeyi, sosyolojiyi sevmezler?

Neden sanatçılara, edebiyatçılara, fikir adamlarına, bilim insanlarına, yazarlara, çizerlere düşmandırlar?

Hitler neden Thomas Mann'ın kitaplarını yaktırdı?

Sadece onunkileri mi?

Sigmund Freud, Alfred Adler, Albert Einstein (evet, yanlış okumadınız, şu ünlü Einstein), Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque ve Helen Keller'in kitapları da yakılanlar arasındaydı.

Taliban neden Buda heykellerini yıktı?

Diktatörler neden artık gazetecileri de tutukluyor, hapse atıyor, "kim vurduya getirip" öldürüyorlar?

* * *

Çünkü, tek tip insan üretmeye çalışıyorlar:

Kendileri gibi düşünen, kendileri gibi inanan, kendileri gibi yaşayan ve kendilerini iktidarda tutacak tek tip insan!

Çünkü, sanatın, edebiyatın, düşüncenin tek tip insan üretimini bozacağını biliyorlar.

Çünkü, akıllarındaki tek düşünce:

İktidarlarını güçlendirmek...

İktidarlarını ömür boyu sürdürebilmek!

Çünkü iktidar hırsı gözlerini bürüdüğü için, sanatın, edebiyatın düşüncenin, bilimin güzelliğini, önemini görmüyor, anlamıyorlar...

Ya da görüyor, anlıyor ama korkuyorlar:

Çünkü sanatın, edebiyatın, düşüncenin ve bilimin, özgürlük istediğini, ancak özgür ortamlarda serpilip gelişebildiğini, bu yüzden kendi baskıcı ve zalim yönetimlerinin doğal karşıtı olduğunu biliyorlar.

* * *

Gazeteleri, dergileri, radyo ve televizyonları, interneti de sevmez zalimler.

Hatta her vesile ile onlara çatar, onları aşağılar, verdikleri, gerçeklere uygun, doğru haberler hoşlarına gitmediği için onları ortadan kaldırmaya veya doğrudan kendilerine ram etmeye çalışırlar.

Gazeteleri kapatır, televizyonları sansürler, gazetecileri, yazarları, habercileri hapse atar ve öldürürler.

Çünkü artık iyice yaygınlaşan ve etkileri artan kitle iletişim araçları, dünyadan ve ülkeden verdikleri haberlerle, yansıttıkları farklı yaşam biçimleriyle, özgürce yaşayan insanların hayatlarını izleyiciye aktararak, zalimlerin yaratmak istedikleri tek tip insan üretimine engel olurlar.

* * *

Tabii zalimlerin emrine giren, zulme hizmet eden sanatçılar, edebiyatçılar, düşünürler, yazarlar, çizerler, gazeteciler, televizyoncular da vardır.

Sayıları çoktur.

Etkileri de azımsanacak gibi değildir.

Tarih böyle insanlarla doludur.

Ama sonunda zalim efendileriyle birlikte bu "gönüllü köleler" de tarihin karanlıklarına gömüşler, lanetlenmişlerdir.

* * *

Kendisine saygı duymayan...

Zalimin emrine giren...

Zulme hizmet eden...

Sanatçı...

Edebiyatçı...

Düşünür...

Gazeteci...

Yazar...

Sadece meslektaşları için değil...

Bütün insanlık için yüz karasıdır.

* * *

İçerdeki ve dışarıdaki tüm okurlarıma iyi pazarlar diliyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional