Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YANLIŞ DENKLEMLER!
 

Sevgili okurlarım, yanlış denklemlerle problem çözülemez:

Ne matematik problemi, ne fizik problemi, ne ekonomi problemi, ne siyaset problemi, ne de toplum problemi!

Bir sorunu çözmek için işe başladığınızda elinizdeki araçlar yanlışsa o sorunu asla çözemezsiniz.

Elbette elinizdeki araçlar, denklemler doğru olsa bile, eğer uyguladığınız çözüm yöntemi, yani gidiş yolu doğru değilse, problemi yine çözemezsiniz.

Ama bugün sadece problem çözme mekanizmasının başlangıç aşamasıyla, yani elimizdeki denklemlerle ilgili yazmak istiyorum.

* * *

Bizim, demokrasiyi içine sindirememiş ilkel politikacılarımızın kafasındaki iktidar denklemi yanlıştır.

Dolayısıyla doğru çözümlere ulaşmaları da olanaksızdır.

Bu yüzden de güzel ülkemiz bir türlü huzura kavuşamamaktadır...

"Huzura kavuşmak" bir yana, zaman zaman eriştiği geçici sükuneti bile ilkel ve demokrasiyi içine sindirememiş politikacılarımız yüzünden derhal yitirmekte, yeni bunalımlara sürüklenmektedir.

* * *

Nedir bizim ilkel politikacılarımızın kafasındaki yanlış denklem?

Siyasal iktidar eşittir mutlak egemenlik.

Peki "Mutlak egemenlik" denklemi nedir?

Mutlak egemenlik eşittir yasama, yürütme ve yargı gücü.

Ve birincisi yanlış, ikincisi doğru olan bu iki denklemi alt alta koyduğunuz zaman çıkan sonuç:

Siyasal iktidar eşittir yasama, yürütme ve yargı gücü.

* * *

İşte yanlış bir denklemle yola çıkan iktidarlar, ülkenin sorunlarını çözmek yerine onları ağırlaştırıyor.

Çünkü bu denklemleri kullandığınız zaman bütün sorunlar gözünüze bir "mutlak egemenlik" sorunu olarak görünür.

İlkel politikacılar için siyasetteki, ekonomideki, eğitimdeki, medyadaki yargıdaki bütün sorunlar artık bir "mutlak egemenlik" sorunudur.

Ekonomide, özel teşebbüste sorunlar mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

Meclis'in sorunları mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

Siyasette, muhalefette sorunlar mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

Üniversitelerin sorunları mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

Medyanın sorunları mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

Yargının sorunları mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

Silahlı kuvvetlerin sorunları mı var?

Alırsın "mutlak egemenliğine" çözersin!

* * *

İlkel demokrasi anlayışından kaynaklanan bu yanlış denklem, ilkel politikacıların kafasındaki başka yanlış eşitliklerle daha da vahim hale geliyor:

Siyasal iktidar eşittir parti.

Parti eşittir lider.

Ve sonuç:

Siyasal iktidar eşittir lider.

Bütün bu denklemleri alt alta koyduğunuz zaman ortaya çıkan sonuç:

Siyasal iktidar eşittir tek adam yönetiminin mutlak egemenliği!

Türkiye bu yanlış denklemlerden kurtulamadıkça, yakasını demokrasiyi özümlememiş, ilkel ve zalim politikacıların elinden kurtaramaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional