Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİR DEMOKRASİ AYIBI: LİDERİN MERHAMETİNE SIĞINMAK
 

Bir lider zulme yönelirse ne yapılır...

Nasıl başa çıkılır...

Bu sorunun üstesinden nasıl gelinir?

* * *

Seçilmiş bir başkan, bir başbakan, bir lider zulme yönelirse...

Yaptığı zulmü, aldığı oya ve demokratik yolla iktidara gelmiş olmasına dayarsa...

"Ben milli iradeyi temsil ediyorum, ne istersem onu yaparım. Seçilmiş olduğum için yaptığım her eylem, verdiğim her karar meşrudur" derse ne yapacağız?

Bugün pek çok kusurlu demokratik veya melez rejime sahip ülkede olduğu gibi, liderin merhametine mi sığınmaya çalışacağız...

Lideri öfkelendirmemeye, gazabını üzerimize çekmemeye mi dikkat edeceğiz?

Bizi itip kakmasına, azarlamasına, insanları, bireyleri, sivil toplum kuruluşlarını tehdit etmesine boyun mu eğeceğiz?

Önemli referandumlar veya seçimler öncesinde halkı, iş adamlarını, "Bitaraf kalan bertaraf olur" diye korkutuyor, açıkça baskı yapıyorsa, bunları hazmedip zulme boyun mu eğeceğiz?

* * *

Halkın, zalim bir liderin öfkesine boyun eğdiği, onu kızdırmamaya çalıştığı, merhametine sığındığı bir ülkedeki rejime demokrasi denilebilir mi?

Sevgili okurlarım, insan hakları, hukuk devleti, laiklik, demokrasi gibi kavramların hiç biri gökten zembille inmemiştir.

Bunlar yıllar, yüzyıllar içinde büyük maliyetler ödenerek, kan ve gözyaşı dökülerek geliştirilmiş kavramlardır.

Mutlaka, ama mutlaka korunmaları gerekir.

Zalim bir lidere karşı direnişin tek ve biricik yolu, insan haklarını, laikliği, hukuk devletini, demokrasiyi savunmaktır.

Zulme karşı çıkmak, onun üstesinden gelmek, zalime, aynı zulüm yöntemleriyle karşılık vermekle olmaz.

Çünkü zalime karşı zalimce yöntemlerle savaşmak, zulmü ortadan kaldırmaz...

Sadece zulüm yapanların, zalimlerin yer değiştirmesine yol açar.

Zulmü ortadan kaldıracak yöntem:

İnsan haklarını savunmaktan...

Zalim lidere değil, hukuk devletine sığınmaktan...

Zalim lideri değil, demokratik hak ve özgürlükleri savunmaktan...

İbarettir.

* * *

Tabii toplumumuzun ürettiği, bizim yarattığımız İçimizdeki Zalim'e karşı çıkmak için insanın önce bireysel olarak kendi İçindeki Zalimin üstesinden gelmesi gerekir.

Zalimle ancak:

Gerçekten zulme karşı çıkan...

İnsan haklarına...

Laikliğe...

Hukuk devletine...

Demokrasiye...

Yürekten inanan...

Özbenliğindeki zalimin üstesinden gelebilmiş olan...

Ve bütün bu nedenlerle KENDİNE SAYGI DUYAN...

Vatandaşlar başa çıkabilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional