Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖFKELİ VE ZALİM LİDERLİĞİN KÖTÜLÜKLERİ
 

Kimi kişilerin başka insanları "etkileme gücü" vardır.

Esas olarak bu etkileme gücü, geniş kitlelerin bazı "rol modellerine" yönelmesinden, onlara benzemek istemesinden kaynaklanır.

Bütün toplumlarda halk, bazı kişilerden etkilenir, onları kendileri için bir "rol modeli" olarak kabul eder...

Kendi kişiliklerini, günlük yaşamlarını, giyim-kuşamlarını onlara benzetmeye çalışır.

Günlük yaşamdaki "modayı" düşünürseniz, bu sürecin büyük gücü ortaya çıkar.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının özellikle de televizyonun ve internetin yaygınlaşmasıyla insanları yönlendiren bu "modaların" "modellerin" "moda ikonlarının" gücü çok artmıştır.

Bu eğilim öylesine güçlüdür ki, örneğin Türkiye'de medya, zenginliğinden ve özel kıyafetler giymesinden başka hiçbir özelliği olmayan bazı kadınlara "ikoncan" adını bile takmıştır.

Bazı kişilerin "rol modeli" olarak seçilmesi, yani başka insanları etkileme gücünün bulunması durup dururken ortaya çıkmaz.

Kimi kişilerin bazı insanları etkileme gücüne sahip olmasının, "rol modeli" seçilmesinin kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz:

1) Bir seçim kazanmış olmak.

Siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, sendikal, akademik veya başka bir alanda, bir seçim kazanmış olan insanlar, başka insanlar için "rol modeli" olabilir.

2) Önemli bir uzman olmak.

Bir insan konusunda gerçekten saygı duyulan, bilimsel otoritesine güvenilen bir uzman kimliğine sahipse, o da bir "rol modeli" işlevi görebilir.

3) Ünlü bir sanatçı olmak.

Günümüzde ünlü bir sanatçı olmak hem sanatsal başarının hem de zenginliğin bir belirtisi olarak kabul edilir.

İnsanlar bu kişilerden etkilenir.

4. Ünlü bir sporcu olmak.

Bütün dallardaki sporcular, şampiyon olduklarında, başarı ve ün kazandıklarında birer "rol modeli" haline gelir.

5. Karizmatik liderler.

Karizmatik liderler, kendilerinde olağanüstü, hatta kimi zaman doğa üstü güçlerin bulunduğuna inanılan kişilerdir.

Dünya üzerindeki çeşitli tarikat ve cemaatlerin liderleri, şeyhleri, bazı politikacılar, bazı sanatçı ya da sporcular bu kategoride yer alır.

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi, "Karizmatik rol modeli" öteki rol modellerini çapraz kesen, ötekilerle birlikte geniş halk kitlelerini etkileyen ilave bir güç kaynağıdır.

6. Siyasal liderler.

İster iktidarda olsun isterse muhalefette, siyasal partilerin, siyasal hareketlerin liderleri kimi zaman halkın "rol modeli" olarak kabul ettiği kişiler haline gelebilir.

Hele bir de seçilmişse, yani seçilmiş olmanın başarısını da taşıyorsa...

Hele hele, bir de elinde iktidarın gücü varsa...

Böyle bir siyasal liderin "rol modelliği gücü" etki açısından doruğa ulaşır.

Bu kişiler "karizmatik lider" haline gelir.

Tutum ve davranışları, konuşmaları, hareketleri, bütün toplumu etkiler.

Çünkü geniş halk kitleleri tarafından bu tutum ve davranışlar, sözler, hareketler benimsenir, içselleştirilir, taklit edilir.

* * *

İşte zalim ve öfkeli bir liderin topluma yaptığı büyük kötülük tam bu noktada ortaya çıkıyor:

Zalim ve öfkeli bir lider sadece öfkelendiği, kızdığı, zulüm yaptığı...

İnsanları mazlum konumuna düşürüp öfke, kin ve nefret tohumları ektiği...

Halkı ezerek potansiyel zalimler yarattığı için değil...

Aynı zamanda geniş halk kitlelerine "rol modeli" olduğu...

Bir toplumun yönetiminde öfkeyi ve zulmü başarılı(!) bir örnek olarak takdim ettiği...

İnsanları, özellikle de gençleri, geleceğin yöneticilerini ve hatta belki muhalefeti bile kendisi gibi davranmaya özendirdiği...

"Öfkeli ve zalim" kişiliğini bir "rol modeli" haline getirdiği için...

Kendisine benzer "küçük zalimlerin" üretimine yol açtığı için...

İçinde bulunduğu topluma büyük bir kötülük yapmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional