Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE AYDINLANMA
 

Büyük bir düşünce kargaşasının yaratıldığı...

Her kavramın kasıtlı olarak birbirine karıştırıldığı...

Savaşın barış, barışın savaş olarak...

Cehaletin bilgi, bilginin cehalet olarak...

Özgürlüğün kölelik, köleliğin özgürlük olarak sunulduğu...

Son dönem Türkiyesi'nde:

"Kurtarıcı" ve "Kurucu" lider Mustafa Kemal Atatürk'ün...

Ve Aydınlanma felsefesinin...

Bu kargaşadan etkilenmeyeceğini düşünmek büyük bir saflık olurdu!

* * *

Önce Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kurtarıcılık" ve "Kuruculuk" işlevleri birbirinden ayrıldı:

"Kurtarıcı" lidere Mustafa Kemal...

"Kurucu" lidere Atatürk denildi!

Mustafa Kemal yüceltildi, kutsandı...

Atatürk yozlaştırıldı, eleştirildi, yok edilmeye çalışıldı.

İçerdeki siyasal dincilerle, dışarıdaki mikromilliyetçi, (etnikçi) mikrodinci (mezhepçi) akımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni yozlaştırmak, güçsüzleştirmek ve olanaklı ise bölmek için bir ittifak gerçekleştirdi.

İçerdeki feodal-dinci-mezhepçi-etnikçi koalisyon, dışardan Samuel P. Huntington'un "Yeni Dünya Düzeni" dayatmasıyla birleşti, bütünleşti, güçlendi...

Atatürk'e...

Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırdı!

* * *

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kurtuluş" ve "Kuruluş" sırasında attığı adımlar, yaptığı reformlar eleştirilmekle ve reddedilmekle kalınmadı...

Temel felsefesi olan "Aydınlanma" da hedef tahtasına oturtuldu:

Ortaçağ karanlığından çıkış...

Kölelikten vatandaşlığa geçiş...

Çağdaş temel hak ve özgürlükler...

Özellikle de kadın hakları ve özgürlüğü...

Küçümsendi, yıpratıldı.

En temel ilkesi "Bilimin aydınlatıcılığı, yol göstericiliği" olan Kemalizm ya da Atatürkçülük, "toplumu ve bireyi bağımsızlaştırıcı, özgürleştirici" bağlamından koparılarak, "tepeden inmeci" "baskıcı" "jakoben" olarak suçlandı.

* * *

Bu yozlaşmayı, tarihe ve bilime karşı olan bu reddiyeyi iyi anlayabilmek ve düzeltebilmek için iki alanda iyi bilgilenmek gerekmektedir:

Birinci olarak, dünya siyaset ve felsefe tarihi iyi özümlenmeli...

"Aydınlama" felsefesinin bu tarih içindeki yeri iyice anlaşılmalıdır.

İkinci olarak, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yani bağımsızlık ve Atatürk Devrimleri iyice öğrenilmelidir.

Ancak bu iki alanda iyi özümlenmiş bilgiler birbirleri ile birleştirildiği ve bütünleştirildiği zaman, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlık tarihi içindeki benzersiz yeri ortaya çıkabilir.

* * *

Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Devrimleri ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında elimizde yeterince kaynak var.

"Aydınlanma" felsefesi için durum biraz daha farklı:

Elimizdeki kaynaklar hem az, hem sınırlı ve kısıtlı, hem de bazıları yeterince güvenilir değil.

İşte son günlerde bu eksikliği önemli ölçüde giderecek yeni bir kitap daha yayınlandı Cumhuriyet Kitapları: Christian Destain tarafından kaleme alınan "Aydınlanma" kitabı İsmail Yerguz'un çevirisi ve Mustafa H. Bayka'nın editörlüğü ile Türkçeye kazandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, Atatürkçülüğün temel felsefesini, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih ve bilim önündeki anlamını ve değerini iyi anlamak için bu kitabı mutlaka okumalı...

Daha genel bir görüş açısı kazanmak istiyorsanız, onu, Server Tanilli'nin başta Uygarlık Tarihi olmak üzere bütün öteki kitaplarıyla birlikte ele almalısınız...

Unutmayın, günümüzdeki en büyük güç bilgidir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional