Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GÖP: TÜRKİYE "İLERİ DEMOKRATİK" ÜLKE Mİ? "MELEZ REJİM" Mİ?
 

Tam Yirmibirinci Yüzyıl'ın İkinci On Yılı'na girerken...

AKP iktidarı, son referandumla birlikte Türkiye'nin "İleri Demokrasiye" geçtiğini söylüyor...

Economist dergisi ise yaptığı "Demokrasi Endeksi 2010" araştırmasında Türkiye'yi "Tam Demokrasi" ve "Kusurlu Demokrasi" kategorilerine bile sokmayıp, "Melez Rejimler" içinde görüyor.

Hangi tanım gerçeğe daha yakın acaba?

* * *

Türkiye'deki medyayı temsil eden önemli Sivil Toplum Kuruluşları biraya gelmiş...

"Gazetecilere Özgürlük" için bir "Platform" oluşturmuşlar (GÖP).

GÖP, şu örgütleri kapsıyor:

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın Enstitüsü Derneği

IPI Ulusal Komite (BED-IPI)

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD)

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı

Gazete Sahipleri Derneği

Haber-Sen

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)

Kültür Turizm ve Cevre Gazetecileri Derneği (KÜLTÜRÇEV)

Medya Etik Konseyi (MEK)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD)

Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği (TURÇEV)

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG)

* * *

Bu platform (GÖP) üyeleri 27 Aralık 2010'da Silivri'ye giderek duruşmaları izledi ve bir açıklama yaptı.

Açıklamanın bazı satırbaşları şöyle:

* * *

Biz, 24 meslek kuruluşunun oluşturduğu "GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK PLATFORMU" (GÖP) üyeleri, Silivri'de artık "sanık" değil "tutsak" olduğuna inandığımız gazeteci arkadaşlarımızı mümkünse görmeye geldik...

Buraya gelmekten amacımız, arkadaşlarımıza...

Özellikle Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın şahıslarında tüm tutuklu ve hükümlü gazetecilere...

Yeni yılın hem ifade özgürlüğü çağdaş demokrasilerdeki düzeye ulaşmış bir Türkiye, hem de yaşamımıza hükmeden bir hukuk devleti getirmesini dilediğimizi söylemekti...

...Hem onların hem de bizim isyanımızı duyurmaya ihtiyacımız var.

Onu da ancak medya, yani siz medya mensupları yapabilirsiniz.

Tabii medyamız, bu sözleri aktarmanın bile başına bela açabileceğini düşünecek kadar özgürlüğünden yoksun hale düşmediyse...

Haykırıyoruz, çünkü arkadaşlarımızın tutukluluk süresi, vicdanı olan, zerre kadar hukuk bilen herkesi isyan ettirecek kadar uzadı.

Haykırıyoruz, çünkü arkadaşlarımıza atfedilen suçların(!) "asıl faili" olduğu iddiasıyla yargılananlar serbestçe dolaşırken fer'i (ikincil derecede) fail olduğu ileri sürülen gazetecilerin tutuklu olmalarını izah edemiyoruz.

Haykırıyoruz, çünkü arkadaşlarımızın eylemleri nedeniyle değil, Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı oldukları için cezalandırıldıklarına inanıyoruz...

...Silivri'den seslenirken aslında ülkemizin hangi yöresinde olursa olsun, en ücra taşra kasabasında gazetecilik yaptığı için başı belaya giren arkadaşlarımızın da sesi olduğumuzu, hepsini desteklediğimizi ve hepsi adına "özgürlük" istediğimizi vurgulamak isteriz...

GÖP olarak tüm ifade özgürlüğü mağdurlarının yanındayız.

Ve ifade özgürlüğünü çağdaş demokrasilerdeki boyutlara kavuşturuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz!

* * *

Daha önce Nedim Şener, Filiz Koçali, Hakan Tahmaz, Rıza Zorakoğlu, İsmail Beşikçi, Rıza Zelyut gibi gazeteci ve yazarların duruşmalarını da izlemiş olan Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun yaptığı açıklama, Türkiye'deki rejimin niteliği açısından çok düşündürücü.

Bu arada hapisteki gazeteci sayısının 50'ye ulaştığını anımsayalım...

Ve tekrar düşünelim:

Türkiye bir "İleri Demokrasi" mi?

Yoksa bir "Melez Rejim" mi?

Ne dersiniz?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional