Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DEĞİŞİKLİK PAKETİNDEKİ AÇIK VE GİZLİ SİVİL DARBE MADDELERİ
 

Sevgili okurlarım, hemen hemen herkes iktidarın yargıya yönelik sivil darbesine ilişkin açık referandum maddelerini biliyor:

1) Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis tarafından yapılacak üye seçimleri aracılığıyla, iktidarın organı haline getiriliyor.

Bu öneri başlı başına, demokratik rejime karşı bir sivil darbe maddesidir.

Çünkü İkinci Dünya Savaşı'na yol açan Faşizm felaketini yaşayan dünya, bu trajediyi bir daha yaşamamak için anayasa mahkemelerini demokratik rejimlerin vazgeçilmez denetim organı yapmıştır:

Kimdir ya da nedir anayasa mahkemelerinin demokratik rejim adına denetleyeceği?

Denetlenecek makam iktidardır...

Denetlenecek konular iktidarın eylemleridir.

Böylece dünya, demokratik rejimin boşluklarından yararlanarak seçim sistemini çoğunluk diktatörlüğü için istismar edecek iktidarların önünü kesmeyi amaçlamıştır.

Başbakanın şikayet ettiği konu da zaten tam budur:

Yargının iktidar üzerindeki denetiminden açıkça yakınmakta ve bunu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirgin bir biçimde vurgulamaktadır.

Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi'nin iktidarın etkisi altına sokulması, demokrasinin en önemli güvencelerinden birinin ortadan kaldırılması, demokratik rejimin tasfiyesi anlamına gelmektedir.

2) Tüm yargı sistemini oluşturan ve denetleyen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun işleyişi, Adalet Bakanının denetimi altına konulmaktadır.

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek'in ve üye Ali Suat Ertosun'un defalarca dile getirdikleri gibi bütün savcı ve yargıçların kaderi, bu paketteki değişikliklerle, Adalet Bakanı'nın iki dudağı arasına terk ediliyor.

Böylece demokratik rejimlerin vazgeçilmez ilkesi olan yargı bağımsızlığı da bir sivil darbe ile yok ediliyor.

* * *

Değişiklik Paketi ile amaçlanan sivil darbenin bir de gizli maddeleri var:

1) HSYK üyeleri dört yıl için seçiliyor.

Yani dört yıl sonra bu üyeler kendi normal görevlerine dönecekler.

Hangi görevlerine:

Doğrudan Adalet Bakanı'nın denetimi altındaki görevlerine!

Gelecekleri doğrudan Adalet Bakanı'nın takdirine bağlı olan kişiler, HSYK üyesi oldukları süre içinde, ne ölçüde tarafsız veya muhalif fikir söyleyebilirler ki?

2) Değişiklik paketi, kişisel verilerin korunmasını sözde güvenceye alıyor.

Öneri dikkatle okunduğu zaman, açıkça görülüyor ki, Anayasa'daki değişiklik ile aslında kişisel veriler korunmuyor, tam tersine bu verilerin iktidar tarafından işlenme ve kullanılmasının yolları açılıyor.

Çünkü Anayasa Değişikliği, kişisel verilerin işlenme ve kullanılmasını iktidarın çıkaracağı kanunlara bağlıyor.

Yani anayasal korumayı, doğrudan iktidarın insafına bırakıyor.

Orhan Erinç bu konuda pek çok kez yazdı.

En son olarak 26 Ağustos tarihli yazısında, kişisel verilerin korunmasının kanunlarla düzenleneceği hükmünün getireceği sakıncaları bir kez daha vurguladı.

3) Değişiklik Paketi'nin içinde yer alan "Kamu Denetçiliği Kurumu" da, hem yargı mekanizmalarını es geçerek hem de kurumun iktidar tarafından oluşturulacak üyeleri yoluyla, vatandaşların başvurularında iktidarın siyasal etkisini egemen kılıyor, üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunun yollarını zorlaştırıyor.

4) Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkının tanınması da bir yandan vatandaşa bir güvence gibi sunulurken, öte yandan zaten iktidar denetiminde olan mahkemenin işlerini son derece yoğunlaştıracağı ve "geç kalmış adalet" sorunu yaratacağı gibi, ayrıca bu süreç de bireylerin AİHM'e başvurmasını zorlaştırıcı bir madde olarak dikkatleri çekiyor.

Erinç bu konuyu da 21 Ağustos tarihli yazısında dile getirdi ama, kamuoyunda fazla bir yankı uyandıramadı ne yazık ki...

Çünkü iktidar büyük bir başarıyla, referandum tartışmalarını, bu değişiklerle hiç ilgisi olmayan konulara çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun canını dişine takan çabaları toplumda önemli yankılar buluyor, fakat bu teknik konular üzerinde fikir yürütmesi, kamuoyunu aydınlatması gereken uzmanlar, hocalar , hukukçular nedense(!) pek suskun.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional