Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

SINIRSIZ İKTİDAR GÜCÜ OLANAKLI MIDIR?
 

Diyelim ki, demokratik bir rejimde seçim kazandınız ve iktidar oldunuz...

Diyelim ki, iktidarınızı güçlendirmek istiyorsunuz...

Diyelim ki, sizi iktidara taşıyan toplumsal ve siyasal yapıyı yeniden biçimlendirmek istiyorsunuz...

Diyelim ki, siyasal, toplumsal, ekonomik mekanizmaları yeniden düzenleyerek artık yapılacak bütün seçimleri kazanmak, bir daha iktidardan gitmemek istiyorsunuz...

Bu olanaklı mı acaba?

* * *

Diyelim ki, iktidara geldikten sonra tüm siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel yapıyı değiştirmek için gücünüzü sınırlayan demokratik yapıya karşı bir harekat başlattınız...

Diyelim ki, bu harekatınız zaman içinde başarılı da oldu:

Başta anayasal yargı olmak üzere bütün yargıyı denetim altına aldınız...

Anayasal yargıyı ve öteki yargı mekanizmalarını kullanarak toplumdaki tüm muhalefeti bastırdınız...

İfade özgürlüğünü sınırladınız ve kısıtladınız...

Medyayı susturdunuz...

Kendi medyanızı yarattınız...

Meclisteki tüm muhalefet partilerini susturdunuz...

Sadece kendi siyasal görüşlerinizin temsiline izin verdiniz...

Yeni zenginler yarattınız...

Ekonomiyi kendi yarattığınız sermayenin denetimine verdiniz...

Güvenlik güçlerine kendi kadrolarınızı atadınız...

Polisi ve orduyu denetim altına aldınız...

Eğitimi istediğiniz gibi düzenlediniz...

Yeni kuşakları kendi ideolojiniz, siyasal görüşünüz çizgisinde yetiştirmeye başladınız...

Ülkenin sanat, edebiyat, düşünce yaşamını kontrol etmeye başladınız...

Sanatçılar, edebiyatçılar, düşünürler, yazarlar sadece sizin görüşlerinizi yansıtan ürünler vermeye, etkinlikler yapmaya başladılar...

Acaba artık iktidarınız sınırsız ve sonsuz mudur?

* * *

Bırakınız demokratik rejimleri...

Bırakınız seçim kazanarak iktidarı gelen partileri...

Hiçbir otoriter ya da totaliter rejimde bile...

Böyle bir sınırsız ve sonsuz iktidar olamamıştır!

* * *

Sınırsız ve sonsuz güç peşinde koşan, böyle bir yanılsama içinde olan iktidarlar kendilerini de, vatandaşlarını da, ülkelerini de sadece ve sadece felakete sürüklemiştir.

İnsanlık tarihi böyle bir yanılsama peşinde koşan iktidarların talihsiz örnekleriyle doludur.

Demokratik sistemlerin iktidarları sınırlayan ve kısıtlayan anayasal denetim kurumları, zaten sivil ve asker böyle örnekler yaşandığı için geliştirilmiş ve evrensel kabul görmüş kurumlardır.

Akıllı iktidar, kendisini iktidara taşıyan sistemi yok etmeye çalışmaz...

Kendisini iktidara getiren anayasayı, yargı bağımsızlığını, siyasal rejimi, ekonomik düzeni, üniversiteleri, medya özgürlüğünü, orduyu, polisi, bütün demokratik kurumlarla birlikte, korur ve geliştirir, rejimi kendisine biat etmeye zorlamaz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional