Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

AKP ZORLUYOR: DİYALEKTİĞİN DÖRDÜNCÜ KURALI
 

Toplumsal ve siyasal olayları düz mantıkla anlamak ve açıklamak biraz zordur...

Çünkü toplumsal ve siyasal hiçbir girişim, tepkisiz, karşıtsız bir biçimde, doğrusal olarak gelişmez...

Her olay, her adım, hem istenen, hem de zıt yönde etkiler yapar, tepkiler doğurur...

Beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir...

Bu nedenle yapılan her girişimin olası sonuçlarını kestirmek için diyalektik yöntem kullanılmalıdır!

* * *

Diyalektik düşüncenin dört temel kuralı vardır:

  1. Her şey her zaman değişir.
     
  2. Değişme sırasında bütün varlık ve ögeler, zıtlar da dahil olmak üzere, birbirini etkiler.
     
  3. Her şey kendi zıddını da beraberinde getirir ve kendi zıddını yaratır. (Yadsınmanın yadsınması)
     
  4. Nicelik değişmesi belli bir aşamadan sonra nitelik değişmesine dönüşür.

* * *

Aslında AKP iktidarının bütün adımlarındaki yanlışları diyalektik düşünce çerçevesinde irdelemek ve anlamlı sonuçlara varmak olanaklıdır.

Ama bugün özel projelerdeki yanlışları bir kenara bırakıp sadece "genel stratejisi" üzerinde durmak istiyorum:

AKP, iktidarının gücünü "mutlaklaştırmak" için demokrasinin tüm kurum ve kurallarını zorluyor:

Temel hak ve özgürlükleri zorluyor...

Bireysel yaşamın mukaddesliğini zorluyor...

Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını zorluyor...

Medya mülkiyetini, medya özgürlüğünü zorluyor...

Güvenlik güçlerini, polisi, orduyu zorluyor...

Üniversiteleri, bilimi, bilim özgürlüğünü zorluyor...

Bu zorlamalarının büyük bir bölümünde de sonuç alıyor...

Bu "başarıları(!)" üst üste biniyor, birikiyor, tek başlarına yapacaklarından çok daha büyük bir etki yaratıyor...

Diyalektiğin dördüncü kuralı devreye giriyor...

Nicelik değişiklerinin birikimli etkisi büyüyor, nitelik değişimine yol açıyor...

Rejim değişiyor!

* * *

Akşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, dünkü başyazısında şöyle diyordu:

"İktidar partisi çok cepheli bir savaş içinde. Üstelik cepheleri kendisi açıyor...

Hükümetin 'varlık nedeni' olan mücadeleci ruhu, son zamanlarda sadece kendisinin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de başını derde sokuyor...

Üç bin yıllık 'Savaş Sanatı' kitabında yasaklanan ne varsa yapıyorlar, hep beraber bedel ödüyoruz...

Hükümetin acilen frene basması, belli cephelerde uzlaşma araması gerekiyor."

* * *

Diyalektiğin dördüncü kuralının işlemesini, nicelik yani miktar değişmelerinin, nitelik yani mahiyet değişmesine yol açmasını şu örnekle anlatmak açıklayıcı olabilir:

"İktidara karşı bir oy: Muhalefet.

Bir oy daha, bir oy daha: Ana muhalefet.

Bir oy daha, bir oy daha: İktidar!"

İşte AKP iktidarının genel stratejisi de burada yatıyor:

Demokratik iktidarı sınırlayan kurum ve kurallara karşı bir adım: İktidarın güçlenmesi.

Bir adım daha, bir adım daha: Yozlaşan iktidar.

Bir adım daha, bir adım daha: Rejim değişikliği!

Artık herkesin dikkatini çeken ve Küçükkaya'nın işaret ettiği durum budur:

AKP'nin, doymak bilmez "mutlak iktidar hırsı" için tek tek attığı adımlar, gerçekleştirdiği münferit değişimler, üst üste binmiş, birikimli etki, demokratik rejimin sınırlarını aşmış, rejim değişikliği noktasına ulaşmıştır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional