Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

UTANÇ!
 

Utanma duygusu insana özgüdür:

Bilinçle,vicdanla, ilkelerle ilgilidir...

Aileden, çevreden, eğitimle edinilir...

Görerek, duyarak, okuyarak, konuşarak, yaşayarak öğrenilir...

Kimi insanlarda zamanla gelişir...

Kimi insanlarda da zamanla yok olur!

* * *

İnsana özgü olan pek çok özellik gibi utanç duygusunun da toplumsal yönü ağır basar:

İnsan genellikle "başkalarından" utanır...

"Kendinden utananlar" da olur ama bu duygu bile "ilkelere" veya "başkalarına" göre gelişmiş, dış kaynaklı bir duygudur:

"Dış kaynaktan" gelen ama "içselleştirilerek" benimsenmiş olan ilkelere ilişkin bir duygu!

* * *

Kimi zaman öyle utanç verici olaylarla karşılaşırız ki, ne yapacağımızı şaşırırız...

Birileri hiç utanmadan öyle utanç verici işler yapar ki:

Biz "onlar adına" utanırız.

"Kendimizden" utanırız.

"İnsan olmaktan" utanırız.

O işleri yapanlarla ortak özelliklerimiz olmasından...

Aynı ülkede yaşamaktan...

Aynı camianın mensubu olmaktan...

Aynı mesleğe sahip olmaktan...

Utanırız!

Toplu katliamlar...

Toplu tecavüzler...

Toplu yolsuzluklar...

Bir mesleğin uygulanmasında, profesyonel etiğin, genel ahlakın yerle bir edilmesi...

Böyle olaylara örneklerdir.

* * *

AKP iktidarı kendisini "Demokrasi şampiyonu" ilan ediyor:

"Kürt Açılımı"...

"Roman Açılımı"...

"Ermeni Açılımı"...

Yapıyor...

Kürtler hepse atılıyor...

Romanlar sürülüyor...

Kaçak Ermeniler sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor!

AKP iktidarı, "Milli Egemenlik" kavramını da çarpıtıyor:

Birinci sırada çıkan seçmen tercihini (muhalefeti, temel hak ve özgürlükleri, hukuku, adaleti yok sayarak) tek ve biricik doğru, milli iradenin tek temsilcisi kabul ediyor!

Doğrudan denetim altına aldığı YÖK ise, bir başka yanlışa, iktidarın yanlış yaklaşımının tam tersine imza atıyor.

Ama birbirinin tersi bu iki yanlış bir doğru etmiyor!

YÖK, öğretim üyelerinin seçtiği rektörleri tanımıyor.

Seçimi kazananları, listeden siliyor...

Kaybedenleri, kazananların yerine koyuyor...

Cumhurbaşkanı, rektörlerin atama sistemi ile ilgili olarak rahatsızlığını belirtiyor ama kararları da genellikle onaylıyor!

* * *

Ben utanıyorum:

Bu kararı verenler adına utanıyorum...

Bu kararı uygulayanlar adına utanıyorum...

Bu karardan yararlananlar adına utanıyorum...

Bir vatandaş olarak utanıyorum...

Bir öğretim üyesi olarak utanıyorum...

Bir sosyolog olarak utanıyorum...

Kendimden utanıyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional