Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

MADIMAK'I İYİ ANLAMAK: FEODAL KAFA
 

Madımak'ı iyi anlamak için olayın ardındaki kafa yapılarına yakından bakmak gerekir:

Dogmatik kafa...

Komplocu kafa...

Ve Feodal kafa...

Üçü de birbirine yakındır...

Birbirini besler...

Ama kökenleri farklıdır...

Aralarında vurgu farkı da vardır:

Dogmatik kafanın vurgusu, yaşanan toplumsal gerçekliklerin, ulaşılmak istenen ideallerin tartışılmazlığı tekliği ve biricikliği üzerinedir.

Komplocu kafanın vurgusu, kendisine karşı uygulanan ve kendisinin uyguladığı komplolar üzerinedir.

Feodal kafanın vurgusu, aile, aşiret, yaşlılık ve erkeklik üzerinedir.

Her üç kafa da, genellikle ya ırk, ya da mezhep çizgisinde koşullanmıştır.

* * *

Dogmatik kafa, eğitimle oluşur:

Dogmatik eğitimle!

Komplocu kafa, siyasetle oluşur:

Komplocu siyasetle!

Feodal kafa aileden, aşiretten, çevreden oluşur:

Feodal aileden, feodal aşiretten, feodal çevreden!

Her üç kafa da, bir ırk ya da mezhep çizgisinde bütünleşmiştir!

* * *

Feodal kafa erkek egemendir:

Kadını ikinci sınıf vatandaş olarak...

Adeta köle gibi, erkeğin malı gibi görür.

Yaşlı egemendir:

Eğitim, yetenek, bilgi, beceri önemli değildir...

Yaş önemlidir.

İsterse bunamış olsunlar...

Toplumu yaşlılar yönetir.

* * *

Feodal kafanın takıntısı kadınadır:

Kadından hem korkar...

Hem onu aşağılar.

Kadını evde, tarlada, işgücü olarak kullanır...

Yatakta, cinsel obje muamelesi yapar...

Ayrıca doğurgan olmasını ister...

Genç kadınları başlık parası için satar...

Ama ona, ne giyim kuşam özgürlüğü...

Ne siyasal tercih...

Ve hatta ne de konuşma hakkı tanır.

* * *

Hürriyet'te 1 Temmuz günü Oktay Ekşi şöyle yazıyordu:

"Şimdi de sahneye Rize'nin Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Halil Bakırcı çıktı. Onun marifeti üstelik 'tek' de değil. Örneğin bir festival nedeniyle Rize'ye gelen Bulgaristan ekibinin kendisine hediye etmek istediği bir şişe şarabı (haram diye. E.K.) kabul etmeyip yanındaki birine vermiş. Ama o, bugünün Türkiye'sinde artık hoş görülebilecek türden bir kabalık sayılıyor.

Asıl önemlisi, yüksek mütalaalarını dile getirirken, 'Güneydoğu' kökenli sorunlarımızın çözülmesi için önerdikleri... Bakın kendisinden dinleyin: 'Hısımlık, hasımlığı ortadan kaldırır. Zaman zaman ikinci eşler de olmuştur. Bu bizim kültürümüzde vardır. Kanunlarımız buna müsait değildir ama maalesef Türkiye'de oluyor. İnsan belli bir yaşa gelmiştir, çocuğu olmuyor veya eşi rahatsızdır. (...) Bu gerçeği kabullenelim. İnsanlar, evlilik ihtiyaçlarını metres veya benzer şekilde tamamlıyor. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin de teşvikiyle önümüzdeki 30 yıl gibi bir sürede yaşanan sorunların aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum. Yoksa askeri yöntemle kavga ve dövüşle çok ciddi bir şekilde çözüleceğine ben inanmıyorum.'

Görüyorsunuz... Önce bu ülkedeki 'Medeni hukuk düzenini yok sayalım' diyor. Sonra 'Kürt' kökenli kadınları, kızları 'ikinci eş' veya 'metres' sıfatıyla alalım. Bu yoldan giderek 'hasım'lığı 'hısım'lığa dönüştürür, terör sorununu çözeriz, buyuruyor.

'İkinci eş' konusundaki bakışını bilmediğimiz Başbakan Erdoğan, bakalım, 'devlet desteğiyle metres tutma' önerisinde bulunan Rize Belediye Başkanı'nı kapı önüne koyacak mı?

* * *

Madımak olayının arkasında da bu kafa vardır!

Feodal, dogmatik ve komplocu nitelikleriyle, ırkçı ya da mezhepçi çizgide koşullanmış olan bu kafa engellenmediği zaman, felaket Sırpların Boşnaklara uyguladığı soykırıma kadar gider:

Kimi zaman Türk-Kürt ayrımcılığı...

Kimi zaman Alevi-Sünni farklığı...

Kimi zaman bölgecilik...

Kimi zaman da dinci-dinsiz kışkırtması üzerinden!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional