Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

DOGMATİK KAFA DİYALEKTİĞİ GÖREMEZ, ANLAYAMAZ
 

AKP baş aşağı gidiyor...

Oy kaybettikçe sertleşiyor...

Sertleştikçe oy kaybediyor...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları hem içerik hem üslup olarak çok sertleşti...

Herkese, her şeye çatıyor...

Ama bu tutum ve davranış ona yaramıyor...

Eskiden Başbakan televizyona çıkınca "Ne diyecek" diye bekleyenler, artık ekranda göründüğünde kanal değiştiriyor.

Ben bu süreci, yıllar öncesinden başlayarak bu sütunda birkaç kez haber vermiş, böyle olacağını söylemiştim...

Amacım "Ben demiştim..." demek değil...

Amacım, "Neden böyle oluyor", "Bunun arkasındaki psikoloji nedir" diye, sürece biraz daha yakından bakmak.

* * *

AKP, sekiz yıllık iktidarı süresinde belli davranış biçimleri sergiledi.

Bu davranış biçimlerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında, tavırlarında, hatta sesinde bile görüyoruz:

Birinci davranış biçimi, eleştirilere kulaklarını tıkamak:

AKP ve onun lideri Başbakan, herhangi bir projeyi, bir öneriyi kamuoyuna açıkladıktan sonra, kim ne derse desin, katkıları, eleştirileri dikkate almıyor.

Kararlı bir biçimde hemen uygulamaya geçiyorlar.

İkinci davranış biçimi, projelerini, önerilerini gerçek muhataplarıyla değil, kendilerine destek vereceğini umut ettikleri çevrelerle tartışmak ve böylece eleştiri değil, doğrudan destek aramak:

Örneğin "Kürt Açılım" veya "Demokratik Açılım" denilen süreci, muhalefetle, siyasal örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla değil, kendilerine destek vereceğini umut ettikleri gazeteciler, yazarlar ve sanatçılarla tartıştılar.

Üçüncü davranış biçimi ise, projelerine, eylemlerine destek vermeyenleri, bunları eleştirenleri, kötü niyetle, ihanetle suçlamak.

Tabii bunların sonucu olarak, AKP iktidarını eleştiren, siyasal, hukuksal kurumları ve hatta sivil toplum örgütlerini düşman olarak görmek ve onlara tepeden bakarak hem azarlamak, hem de cezalandırmak, kendilerine tabi kılmak için yapılarını değiştirmeye çalışmak.

* * *

Neden böyle oluyor?

Neden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı, karşı görüşleri dikkate almıyor?

Neden eleştirileri düşmanlık, ihanet olarak niteliyor?

Bütün bunların bir tek nedeni var:

Çünkü AKP iktidarı ve Başbakan dogmatik bir düşünce tarzına sahip:

"Eleştirel aklı" bilmiyor, kabul etmiyor...

Her türlü farklı görüşü, kendi tek ve bircik doğrusuna karşı ihanet sayıyorlar!

* * *

Oysa siyasetin, toplumsal dinamiklerin birinci işleyiş kuralı diyalektiktir:

Her olay, her değişme, karşı bir olay, karşı bir değişme yaratır.

Dolayısıyla, siyaseti ve toplumsal olayları anlamak için mutlaka zıtların etkileşimini içeren diyalektik yönteme başvurmak gerekir...

Tabii siyaseti ve toplumsal olayları yönetmeye soyunan politikacılar için de, olayları hem anlamayı hem de yönlendirmeyi olanaklı kılan diyalektik düşünce biçiminin kullanılması zorunludur.

AKP'nin ve Başbakan'ın Türkiye'yi bunalıma sürükleyen ve gittikçe sertleşen tutum ve davranışlarının ardında, aldıkları dogmatik eğitim ve sahip oldukları dogmatik dünya görüşü yatmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional