Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİR RAPORTÖR DOKUZ YARGIÇ...
 

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal rejiminin koruyucusu kim?

Meclis mi?

Hükümet mi?

Muhalefet mi?

Yargı mı?

Sivil bürokrasi mi?

Asker bürokrasi mi?

Medya mı?

Üniversiteler mi?

Sendikalar mı?

Sivil toplum kuruluşları mı?

Kim koruyacak demokratik rejimi?

Hepsi mi?

Hiçbiri mi?

Halk, seçmen nerede?

* * *

Anayasal rejimimiz kime emanet?

Cumhurbaşkanı'na mı?

Başbakan'a mı?

Ana muhalefet partisi liderine mi?

Muhalefet liderlerine mi?

Bakanlara mı?

Milletvekillerine mi?

Anayasa Mahkemesi'ne mi?

Yargıtay'a mı?

Danıştay'a mı?

İdari yargı mahkemelerine mi?

Adli yargı mahkemelerine mi?

Yargıçlara mı?

Savcılara mı?

Avukatlara mı?

Müsteşarlara, genel müdürlere mi?

Sivil memurlara mı?

Asker memurlara mı?

Medya patronlarına mı?

Medya yöneticilerine mi?

Habercilere mi?

Gazete yazarlarına mı?

Televizyon yorumcularına mı?

Öğretim üyelerine mi?

Sendika liderlerine mi?

Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına mı?

Demokratik rejim için kime güveneceğiz?

Hepsine mi?

Hiçbirine mi?

Halk, seçmen nerede?

* * *

Acaba bütün bu sorular anlamsız mı?

Biz demokratik rejim rüyası mı görüyoruz?

Aslında bizi tarikat ve cemaat yapıları mı yönetiyor?

Düzenin güvencesi(!) "Ulema" mı?

Halk, seçmen nerede?

* * *

Yoksa demokrasimiz, insan haklarımız, anayasal rejimimiz, bir raportöre, dokuz yargıca, daha doğrusu onların temsil ettiği tutum ve davranışları mı emanet:

Hoşuna gitmeyen Mahkeme kararlarını yok sayması için iktidara çağrı yapan bir Anayasa Mahkemesi Raportörü'ne...

Ve Yargıtay tarafından Mehmet Haberal'ın yargılanmasında kusurlu bulunan ve tazminata mahkum edilen dokuz Özel Yetkili Mahkeme yargıcı'na...

* * *

Kim anayasal rejimi tehdit ediyor?

Kim anayasal rejimi koruyor?

Aydın odur ki bütün bu toz duman arasında demokrasiye, insan haklarına, hukuka sahip çıkar; sahip çıkanların yanında yer alır!

2010 Türkiyesi'nde Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarının yanında mısın...

Karşısında mı?

* * *

Ey halk...

Ey seçmen...

Senin tarihsel kimliğini ve tarihsel rolünü de bu tercih belirleyecektir:

Tabii yargılanmadan infaz edilenlerin, mazlumun, hakkın, hukukun, demokrasinin, insan haklarının yanındaysan...

Vicdanın ve bilincin varsa!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional