Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

KILIÇDAROĞLU SADECE CHP İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN DE UMUTTUR
 

İktidar partisi AKP'nin sorunları Türkiye'nin de sorunlarıdır.

Çünkü AKP Türkiye'yi yönetmektedir.

Ana muhalefet partisi CHP'nin sorunları da Türkiye'nin sorunlarıdır.

Çünkü CHP iktidar seçeneği oluşturan partidir.

Klasik tanımı anımsayalım:

Her rejimde iktidar vardır ama ancak demokrasilerde muhalefet olur. Muhalefet hakkının, medya özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının güvence altında olmadığı bir rejime demokrasi denemez.

Dolayısıyla her iki partinin liderlik sorunları da aslında Türkiye'nin, demokratik rejimin sorunlarıdır.

* * *

Türkiye'de iktidar, demokrasinin temel kuralları ve sağlıklı işleyişi bakımından başarılı bir sınav verememiştir:

Herkes, her an, her yerde izlenmekte, kaydedilmekte, bu kayıtlar iddianamelere, gazetelere, internete konularak insanların bütün özel yaşamları tahrip edilmektedir.

Hukuka ve adalete uygunluğu çok tartışmalı bir biçimde, cezaevleri tutuklu rektörlerle, aydınlarla, askerlerle doldurulmuştur.

Medya kuruluşları, gerek sermaye aktarımı ve mülkiyet devri, gerekse mali cezalarla baskı altına alınmış, otosansüre mecbur edilmiştir..

Temel hak ve özgürlüklerin, demokratik rejimin güvencesi de olan yargı ve yüksek yargı, adeta iktidarın hedef tahtasına oturtulmuştur.

AKP lideri, gerek otoriter ve totaliter eğilimleri yansıtan demokrasi anlayışı, gerekse "Ben" söylemi üzerine oturttuğu sert ve kırıcı üslubu ile iktidarın bu tutum ve davranışlarının simgesi haline gelmiştir.

* * *

İktidarın sadece kamusal alanı değil, artık bireysel özgürlük alanlarını da boğmaya başlayan bu baskıcı tutumuna karşı sığınılacak iki melce vardır:

Biri hukuktur...

Öteki de siyaset.

Önce hukuk gelir:

Rejimi korumakla yükümlü olan Anayasa Mahkemesi başta olmak kaydıyla idari ve adli yargı, iktidarın otoriter ve totaliter uygulamalarına karşı sığınılacak ilk demokratik yerdir.

Tabii asıl çözüm siyasette yatmaktadır:

İktidarın demokrasi dışı uygulamalarına karşı yapılacak en etkin savunma, muhalefete destek vermekten ve onu iktidara taşımaya çalışmaktan geçer.

İşte tam bu noktada CHP liderliğine aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarattığı umut gündeme gelmektedir:

Kılıçdaroğlu'nun yarattığı umut, sadece CHP'yi iktidara taşıma umudu değildir....

Kılıçdaroğlu'nun tüm toplumdan gördüğü büyük destek, Türkiye'de rayından çıkan demokrasinin yeniden rayına oturtulması beklentisine dayanmaktadır.

* * *

Kılıçdardoğlu'nun temsil ettiği siyasal değerler ilginçtir:

Kibir yerine tevazu...

Ceberrutluk yerine işbirliği...

Otoriterlik, totaliterlik yerine demokratlık...

Oyunbazlık yerine dürüstlük...

Yandaş kayırma yerine, adil paylaşım...

Sorunları istismar etmek yerine, sorun çözmek...

Tabii bu değerlerin etkili olabilmesi için de önce iktidara taşınması gerekmektedir.

Böylece CHP'nin iktidara gelmesi ile, rejimin yeniden rayına oturtulması, birlikte gerçekleştirilmesi gereken iki hedef olarak bütünleşmektedir.

Kılıçdaroğlu bu iki hedefi de yerine getirebilecek nitelikte göründüğü için CHP liderliğine yüreyebiliyor.

Dilerim önü kesilmez!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional