Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BU KASET TERÖRÜ DERHAL DURDURULMALIDIR!
 

Yerim uygun olsa yazının başlığını tam olarak şöyle koyardım:

"Bu kaset terörü derhal durdurulmalıdır: Çünkü terör eninde sonunda herkesi teslim alır ve kendini yaratanları da vurur."

* * *

Aslında yukarda anlatmaya çalıştığım ilke sadece teröre ilişkin değil:

Bir topluma egemen olan "sorun çözme yöntemi" her ne ise, topluma o yöntem damgasını vurmuş demektir.

Toplumun azınlıkta olan tek bir kesiminin, iyi ya da kötü, herhangi bir yöntemi kullanması o yöntemin egemenliği için yeterli değildir.

Toplumlar, genellikle iktidarların kullandığı yöntemlerle biçimlendirilir.

Bu biçimlendirme, sadece tek bir hedefin gerçekleştirilmesi ile de oluşmaz.

Asıl biçimlendirme, iktidarın kullandığı yöntemin toplumun genelinde yarattığı "eğitim etkisidir"!

Gücü elinde tuttuğu için her iktidar, kullandığı yöntemlerle, az veya çok tatmin edici, bazı sonuçlara ulaşır.

"Sonuç alma" ise iktidar dışındaki çevreler ve odaklarca da aynı yöntemin kullanılmasını özendirir.

İktidarın kullandığı yöntem, zaten iktidarın etki alanının yaygın ve derin olmasından dolayı, herkes tarafından görülmekte, izlenmekte ve "öğrenilmektedir".

Buna bir de "sonuç alma" faktörü eklendiğinde, iktidarın yöntemi, iktidar dışındaki çevre ve odaklarca da "öğrenilir" ve bu yöntemin uygulanması yaygınlaşır.

Tabii arzulanan, bir toplumda "sorun çözme yöntemi" olarak, demokratik ve barışçı ilkelerin egemen olmasıdır.

* * *

Türkiye, bireysel, ideolojik ve etnik, silahlı terörden çok çekti...

Sonunda binlerce kişi öldü...

Hapishaneler doldu...

Darbeler yapıldı...

Elimizde ise kala kala, kötü bir Anayasa, çözülmemiş sorunlar, kemikleşmiş kavgalar ve bölünmüş bir toplum kaldı.

Ne yazık ki silahlı terör ülkemizin bazı bölgelerinde yoğun olarak hâlâ sürüyor ve hâlâ siyasetimizi, yaşamlarımızı "biçimlendiriyor"!

* * *

Şimdi bir de kaset terörü çıktı:

Herkes, her an, her yerde izleniyor, kayda alınıyor...

Kamuya açık bir toplantıda veya mahrem yatak odasında...

Hiçbir yer artık "özel" değil...

Bireysel haklar, bireysel yaşam diye bir şey kalmadı...

"Büyük Ağabey" sizi her yerde izliyor, kaydediyor...

Bununla yetinmiyor:

Size suikast düzenliyor...

Sahte belgeler, çarpıtılmış görüntü ve ses kayıtları, internette, televizyonlarda, gazetelerde, devletin resmi evrakında cirit atıyor...

* * *

Bu terör mutlaka ama mutlaka, derhal durdurulmalıdır...

Unutulmamalıdır ki her terör, eninde sonunda kendisini yaratanları ve kullananları da vurur!

Türkiye silahlı terörden çok çekti, hâlâ çekiyor...

Daha ondan tam kurtulamamışken, bir de kaset terörünün pençesine düşmemelidir.

Sorumluluk ve görev iktidarındır!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional