Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

GERÇEK SOLCULARLA GERÇEK LİBERALLERİN FARKLI BİR İTTİFAKI
 

Sevgili okurlarım, başlıkta sözünü ettiğim ittifak bilinçli bir tercih değil, kendiliğinden oluşan bir durum.

* * *

Geçen günlerde bu sütunda Meclis dışındaki dokuz partinin AKP'nin hazırladığı Anayasa değişiklik paketi hakkındaki görüşlerini özetledim.

Bunların yedi tanesi siyasetin sol yelpazesinde yer alan partilerdi.

Liberal Demokrat Parti ile Demokrat Parti ise yelpazenin sağ ya da liberal kanadında yer alan iki partiydi.

Bu dokuz partinin görüşlerine bakıldığında paket hakkındaki şu ortak noktalar dikkati çekiyor:

 1. Türkiye'nin yeni bir Anayasaya gereksinmesi vardır.
   
 2. AKP'nin değişiklik paketi, yeterli olmaktan uzak, bölük pörçük, kendi içinde tutarlılığı olmayan bir öneridir.
   
 3. Ülkenin gereksinmelerini ya da halkın tercihlerini yansıtmayan, AKP'nin kendi sorunlarına çözüm arayan bir özellik taşımaktadır.
   
 4. Etnik, sınıfsal ve bireysel açıdan, demokrasi, eşitlik, özgürlük ilkelerinden uzaktır.
   
 5. Yargı, siyasal iktidarın etki ve denetimine alınmak istenmektedir.
   
 6. Bu pakete karşı çıkılmalıdır.

Pek doğal olarak partilerin görüşleri arasında önemli farklılıklar vardı ama yukarda özetlediğim bu altı nokta üzerinde benzer tutumlar göze çarpıyordu.

* * *

Türkiye'de bazı kavramlar bilinçli olarak yozlaştırılıyor, içleri boşaltılıyor ve saptırılıyor.

Bunların başında da "Demokrasi", "özgürlük" "eşitlik" "sol" ve "liberalizm" gibi kavramlar geliyor.

Medyada yazı yazan, yorum yapan pek çok kişi kendisini "solcu", "liberal", "eski solcu, yeni liberal" ve özellikle de "demokrat" olarak niteliyor.

Tabii bu nitelemelerin hemen hemen hepsi, medya mensuplarının kendi kendilerini tanıtmak, "lanse etmek" için kullandıkları etiketler.

Bunların bir de ortak özellikleri var:

Genellikle AKP iktidarının yaptıklarına neredeyse kayıtsız koşulsuz destek veriyorlar.

Bununla da yetinmeyerek, uluslararası ilişkiler, ulusal sorunlar, sermaye-emek ilişkileri, cinsel kimlik ve özgürlükler konusunda açıkça tutucu-muhafazakar çizgide yer alan ve kendisini de böyle tanımlayan AKP iktidarını da "solcu", "demokrat" ve/veya "liberal" olarak nitelemekteler.

Böylece ortaya, içi boşaltılmış, saptırılmış "solculuk", "demokratlık" ve "liberallik" kavramları çerçevesinde ama esas olarak iktidar ekseninde oluşan bir ittifak çıkıyor.

Bu ittifak iktidar eksenindeki maddi ve manevi ilişkiler çerçevesinde oluştuğu için gerçek, ama "solculuğu", "liberalliği" ve "demokratlığı" sahte.

* * *

Meclis dışındaki partilerin, AKP'nin Anayasa değişiklik paketi karşısındaki tutumlarının ortaya çıkardığı kesişme noktaları ise farklı bir ittifakın anahatlarını vurguluyor:

Sol ilkeler ve liberal görüşler olarak iki farklı ve hatta zıt ideolojik çerçevede örgütlenmiş partiler, paket karşısında benzer hatta önemli noktalarda aynı tutumlarda buluşuyor.

Sanıyorum gerçek solculuk ve gerçek liberallik ile sahtelerini ayıracak mihenk taşı da tam burada ortaya çıkıyor:

Gerçek solcular ve gerçek liberaller AKP'nin Anayasa değişiklik paketine karşı çıkıyor, sahteleri ise bu pakete destek veriyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional