Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER: DP
 

Değerli okurlarım, Demokrat Parti de AKP'nin Anayasa değişikliği önerisi hakkındaki görüşlerini yolladı:

Çok ayrıntılı ve kendi önerileriyle birlikte kırk küsur sayfayı aşan bir metin.

Bu kadar uzun bir metni özetleyerek bu sütuna sığdırmak çok zor oldu; sadece ana noktaları size özetliyorum.

* * *
Bu "Anayasa Paketi", halkın değil, AKP'nindir.

Uzlaşma ihtiyacı duyulmaksızın, halkın değil, AKP'nin sorunlarının çözümü amaçlanarak hazırlanmıştır.

Bu Teklif'te, "dokunulmazlık" yoktur.

Parti içi demokrasiye, anti demokratik Siyasi Partiler Yasası'na ve örneği bulunmayan %10'luk yüksek seçim barajına yönelik hiçbir çözüm önerisi yoktur.

"En kısa, en çabuk ve en az masrafla adalete nasıl ulaşılır" sorusunun cevabı yoktur.

İşsizlik, yoksulluk, eğitim yoktur.

RTÜK ve YÖK de yoktur.

Bu Teklif'te, uzlaşma yok, dayatma vardır.

Bu Teklif'te, uyulduğu ifade edilen AB müktesebatına aykırı olarak, HSYK'da konumu daha da güçlendirilmiş bir Adalet Bakanı vardır.

Yeniden yapılandırılmasında yürütmenin ağırlıklı rol oynadığı bir HSYK ve adeta "Cumhurbaşkanlığı Konseyi" veya "Çankaya Güdümlü Mahkeme" haline getirilmek istenen bir Anayasa Mahkemesi vardır.

Bu Teklif'te, yasama ve yürütmeyi elinde tutan AKP'nin, bağımsız yargı tarafından denetlenmeyi engellemek üzere, yargıyı da ele geçirme arzu ve amacı vardır.

Bu Teklif'te ... zedelenen "kuvvetler ayrılığı" prensibi ve buna bağlı olarak Anayasa'mızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen "hukuk devleti" ilkesine aleni aykırılık vardır.

Ve nihayet bu Teklif'te, "yargısız infaz" acılarını yaşayarak öğrenmiş insanlara sıkça rastlanan Türkiye'de, "yargının infazı" girişimi vardır.

Kısacası, yarınlar düşünülmeden, ya da sadece bazı politikacıların yarınlarda karşılaşabilecekleri muhtemel güçlükler düşünülerek, çokça demokratik değerin zorlanması pahasına, özensizce hazırlanmış, rejim açısından tehlikeli gelişmelere kapı aralayan, hukuki temeli zayıf bir "Anayasa Değişiklik Paketi" ile karşı karşıya bulunmaktayız.

Unutulmamalıdır ki, "siyasallaştırılmış yargı, adalet değil, hüsran doğurur"..."siyasetin girdiği mahkemeden, adalet kaçar".

Bu yapılanmada ilk dikkat çeken husus, Anayasa Mahkemesi'nde, mevcut iktidar yanlısı bir çoğunluk oluşturma niyeti ve çabasıdır.

"Dokunulmazlıkları kalkması, iktidarın kaybedilmesi ya da milletvekilliğinin sona ermesi" halleri düşünülerek, adeta dost bir yüksek yargı oluşturulmak isteniyor.

Daha da vahimi, demokratik, laik hukuk devleti, adeta savunmasız hale getiriliyor.

Yasama, yürütme ve yargı ile ilişkileri yeniden belirlenmeden, halen siyasi ve hukuki hiçbir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı'na tanınacak "geniş idari karar alabilme yetkisi", 2012'den itibaren Cumhurbaşkanı'nın seçimle gelecek olması nedeniyle yeniden tartışma konusu yapılacak ve kaçınılmaz olarak da yeni anayasa değişikliği taleplerine dayanak teşkil edecektir.

Zira, bu durumda, halktan oy isteyecek bir Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğundan bahsedilemeyeceği gibi, halka hesap vermemesi de düşünülemeyecektir.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR HAMLE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional