Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER: TBİP
 

Sevgili okurlarım, Prof. Zeki Kılıçaslan yolladığı mektupta, eski adı "İşçi Kardeşliği Partisi", İKP olan parti isminin "Türkiye Birleşik İşçi Partisi", TBİP olarak değiştirildiğini söylüyor ve Genel Başkan sıfatıyla Anayasa değişiklik paketi hakkındaki görüşlerini açıklıyor.

* * *
...DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN "KURUCU MECLİS"!

...Bugün Türkiye hala 12 Eylül Anayasası ile yönetiliyor. İktidara gelen bütün partiler bu Anayasaya karşı olduklarını söyleseler de şimdiye kadar ancak ABD veya AB tarafından dayatılan veya kendi özel gündem ve çıkarlarıyla sınırlı değişikliklerle yetindiler.

Şimdi de AKP benzer şekilde esas olarak kendi kaygılarıyla ve süs maddesi olarak da bazı kısmi demokratik değişikliklerle sınırlı bir paketle topluma dayatma yapmaya çalışmaktadır.

...12 Eylül rejimi tarafından topluma dayatılan %10 barajı, lider sultası ve eşitsiz propaganda olanakları koşulunda seçilen bu meclis gerçekte bir anayasa yapma meşruiyetinde değildir.

TBMM bugün halkın değil, hepsi belli bir büyük sermaye kesimin çıkarlarını temsil eden partileriyle T. Erdoğan, D. Baykal ve D. Bahçeli'nin "heyeti" durumundadır.

İhtiyacımız olan toplumcu, demokratik, eşitlikçi ve Türk-Kürt kardeşliğine dayanan bir anayasayı ancak gerçek demokratik koşullarda seçilmiş bir meclis yapabilir.

...KURUCU MECLİS, yüzde 10 barajının olmadığı, partiler için ön seçimin şart olduğu, partilere eşit propaganda imkanının tanındığı, tutuklular dahil herkesin aday olabileceği koşullarda gerçekleştirilecek seçimle vekiller ve belli bir oranda da meslek ve emek örgütü temsilcilerinden oluşmalıdır...

TBİP... AKP tarafından dayatılan Anaysa değişiklikleri üzerinde tek tek tartışmanın AKP'nin bu girişimini meşrulaştırma işlevi dışında fazla değer taşımayacağını düşünmektedir.

...Anayasa Mahkemesi adeta iktidar partisinin arka bahçesi haline getirilmek istenmektedir.

TBİP yukarıda savunulan çerçevede bir "KURUCU MECLİS" oluşturulmasını gerektiğini düşünen hangi görüşten olursa olsun bütün parti ve toplum kesimlerin bir araya gelerek "KURUCU MECLİS HAREKETİ" oluşturmasını önermektedir...

Tüm ülkede "KURUCU MECLİS HAREKETİ" örgütlülükleri üzerinde yükselecek bir halk hareketi oluşturmalıyız.

TBİP böylesi bir hareket ve meclis içinde aşağıda kısaca başlıkları özetlenen çerçevede bir anayasa oluşturulması için mücadele edecektir:

Washington'dan ve Brüksel' den yönetilmeyen bağımsız bir ülke.

Türk-Kürt kardeşliği ve eşitliğinin Anayasal olarak sağlandığı inanç, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne dayanan demokratik bir toplum.

İş, eğitim, sağlık, ulaşım, konut hakkının her yurttaşa sağlandığı bir toplumcu Anayasal düzen.

Her çalışanın sigortalı, sendikalı ve grev hakkının olduğu bir çalışma ilişkileri düzeni.

Barajların olmadığı, partilerin eşit propaganda hakkına sahip olduğu, partilerde ön seçimlerin şart olduğu, ittifaklara izin veren bir seçim sistemi.

Parti içi demokrasiyi ve demokratik katılımı garantileyen partiler yasası, kürsü dokunulmazlığı.

Bağımsız, tarafsız yargı düzeni.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional