Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER: BCP
 

Pazar günleri içerdeki ve dışardaki okurlarıma umutlu yazılar yazma geleneği oluşturmaya çalışıyorum bu sütunda.

Dün lideri içerde olan İP'nin görüşlerine yer vermiştim.

Bugün ünlü anayasa hocası Prof. Mümtaz Soysal'ın lideri olduğu Bağımsız Cumhuriyetçi Parti'nin düşüncelerini aktaracağım.

Bu yazı dizisi, Türkiye'deki olayların sadece birey düzeyinde değil, siyasal parti düzeyinde de bilinçli bir biçimde izlendiğini gösterdiği için umutlu sayılabilir.

* * *

BCP Genel Sekreterliği, görüşlerini söyle belirtiyor:

...AKP, son ayların asıl tartışma konusu olan yargı bağımsızlığı sorununu sağlam bir çözüme bağlamak, bu amaca doğru Meclis içinde ve dışında güven verici bir uzlaşma yaratmak yerine, konunun kapsamını olabildiğince genişleterek yargıya ilişkin önerilerinin çevresini bir bölümünün hiç güncelliği olmayan birtakım önerilerle donatarak dikkatleri dağıtma yolunu seçmiştir.

Böyle bir kamuflaj girişimi, olsa olsa yargı konusundaki önerilerin yetersizliğini örtme ve gündemi saptırma niyetiyle açıklanabilir.

Kaldı ki, yargı konusunda ileri sürülen çözümler... yargı bağımsızlığını daha da tehlikeye atar niteliktedir.

Örneğin Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısına iki üye daha eklenmiş, bunlar da dahil olmak üzere üyelerin seçiminde yasama organına da yetki tanınarak ve cumhurbaşkanına kendisine sunulmuş adaylar arasından üye seçme hakkı sürdürülerek parlamentodaki çoğunluğun ve genellikle o çoğunluktan pek de farklı davranmayan devlet başkanının yargı üzerindeki etkisi daha da arttırılmıştır.

Cumhurbaşkanı, kendi takdiriyle seçeceği yedi üyeye ek olarak, yine kendisinin atadığı YÖK üyelerinin gösterecekleri adaylar arasından üç üye daha atayacak, böylece Meclis'in seçtiği iki üyeyle birlikte Anayasa Mahkemesinde 12 üyelik iktidar yanlısı bir blok oluşturulmuş olacaktır.

Aynı durum, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu için de söz konusudur.

Üye sayısının 21'e çıkarılması ve Kurul'un üç daireye bölünmesi, tek başına bağımsızlığı sağlayacak bir yenilik değildir.

Cumhurbaşkanı'nın ayrıca üç üye seçmesi de ters yönde bir etki doğuracaktır.

Adalet Bakanı, oy sahibi olmamakla birlikte Kurul'a başkanlık edecek, Müsteşarı da yine oy sahibi olarak Kurul üyesi kalacaktır.

Daha önemlisi de şudur: Çeşitli değişikliklerle yasamanın ve cumhurbaşkanının yargı üzerindeki etkisi arttırılırken, yıllardır sorun olarak süren yasama dokunulmazlığına hiç dokunulmamakta ve böylece yasama ve üyelerinin bu statüleri sürdükçe yüz kızartıcı suçlar için bile yargı önüne çıkarılmaları önlenmiş olarak kalmaktadır.

Bu noktalara bir de uzun zamandır eleştirilen "partiler için yüzde 10'luk genel seçim barajı"nın bir yasa düzenlemesi olarak kalması da eklenince, oluşturulan değişiklik paketinin Anayasa'daki demokratik hukuk devleti ilkelerine dikkate değer bir yenilik getirmediği ve bir geriye gidişin kamuflajı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi, ortaya sürülen Paket konusunda yargı bağımsızlığı dışında daha fazla görüş belirlemeyi söz konusu kamuflaja katkı sağlamak anlamına geleceği inancındadır. ...Partilerce ve kamuoyunca benimsenebilecek en doğru tutumun, ortaya konan paketteki genişliğin ya da çeşitliliğin aldatıcılığına kapılmamak ve tartışmaları yargı bağımsızlığıyla sınırlamak olduğuna inanmaktayız.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional