Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER: İP
 

Sevgili okurlarım, sizden büyük destek alan Meclis dışındaki partilerin AKP'nin Anayasa değişiklik paketi karşısındaki tutumlarına ilişkin yazılarıma bugün İşçi Partisi ile devam ediyorum.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek iki yıldır Silivri'de tutuklu.

Ayrıca hastalık nedeniyle tahliye edilmiş olan Ferit İlsever dışındaki bazı partililer de tutuklu.

Parti yöneticilerinin yolladığı belgelerden anlaşıldığına göre İşçi Partisi, yeni Anayasa konusunda oldukça kapsamlı çalışmalar yapmış.

Parti, AKP'nin son teklifini tartışmak yerine, kapsamlı bir yeni Anayasa yaklaşımı gereğini vurguluyor.

Partinin MKK Üyesi, Ulusal Strateji Merkezi-USMER Başkan Vekili Haluk Dural'ın ve İstanbul İl örgütünün yolladığı belgelerden çıkardığım özeti sizle paylaşıyorum.

* * *

Kendini BOP Eşbaşkanı ilan eden R. Tayyip Erdoğan hükümeti, özellikle 22 temmuz 2007 seçimlerinden sonra, ABD'nin Avrasya stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin millet ve toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçlayan "ılımlı islam ve federatif devlet" modelinin hukukî altyapısını oluşturmak üzere, emperyalizmin kullandığı içi boş "demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, azınlık hakları" tekerlemelerini bol, bol pazarlayarak, parayla bir anayasa hazırlatmıştır.

Geçtiğimiz üç senedir, ABD Temsilciler Meclis üyelerinin oluruna sunulup, onlardan aferin alınmasına rağmen, Türk milletine açıklamaya cesaret edemedikleri bu AKP anayasasına karşı İşçi Partisi, Ulusal Strateji Merkezi-USMER bünyesinde çok sayıda bilim insanı ve uzmanların katılımıyla bir "Millî Anayasa" çalışması başlatmıştır.

Bu çalışmalar sonrasında bir MİLLÎ ANAYASA BİLDİRGESİ hazırlanarak, pek çok vatansever aydının imzası alınmıştır.

Bu bildirgenin yayınlanması için bugüne kadar AKP'nin paralı anayasasının açıklanması beklenmiştir.

Ancak, son günlerde gündeme getirilen ve başlıca amacı, iktidarı kaybettikleri zaman yargılanacakları Anayasa Mahkemesi'ni (Yüce Divan'ı) ve ABD desteğiyle İP ve TSK'ya karşı sürdürülen iftira, tertip ve hukuk dışı yargılamaları yapan kendine yakın savcı ve hakimleri korumak amacıyla HSYK'nu kendi yandaşlarıyla doldurmaya izin verecek "Anayasa değişiklik paketi" nedeniyle, İşçi Partisi MİLLÎ ANAYASA BİLDİRGESİ'ni 3 Nisan 2010 günü kamuoyuna açıklamıştır...

Atatürk Devrimi, Türkiye için herhangi bir seçenek değil, tek seçenektir...

Cumhuriyetimizi ve toplumumuzu Atatürk Devrimi temelinde yeniden örgütlemeye ışık tutacak ve 21. Yüzyılı kapsayan emperyalizmle hesaplaşma döneminin ihtiyaçlarına cevap verecek milli anayasa, şu esasları içermelidir:

Bağımsız ve güçlü devlet,

Etkin hükümet,

Hukukun üstünlüğü ve hızlı adalet,

Örgütlü halk,

Özgür ve eşit yurttaş,

Aydınlanmış ve çağdaş toplum,

Planlı ve halkçı ekonomi,

Bölgelerarası denge,

Çalışan ve üreten Türkiye!..

Gerçek bir demokrasinin kurulması ve milli iradenin özgürce oluşması için, emperyalizmin tahakkümünden kurtulma ve ortaçağ kurumlarını tasfiye etme görevi önümüzdedir...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional