Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar
   Emre Kongar Kitapların Listesi
   Green Bullet Remzi Kitabevi

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar

  Green BulletAydınlanma
  Green BulletBavul Dergi
  Green BulletMedya Notu
  Green BulletRemzi Kitap Gazetesi

Kitap Söyleşileri

  Green BulletNUTUK
  Green Bullet21. Yüzyılda Türkiye
  Green BulletABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
  Green BulletBabam, Oğlum, Torunum
  Green BulletBen Müsteşarken
  Green BulletDemokrasimizle Yüzleşmek
  Green BulletHerkesten Bir Şey Öğrendim
  Green Bulletİçimizdeki Zalim
  Green BulletKızlarıma Mektuplar
  Green BulletTürk Toplumbilimcileri
  Green BulletYazarlar, Eleştiriler, Anılar
  Green BulletYozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe

Yazılar

  Green BulletUyanan Ejderha: Çin
  Green BulletTrajikomik
  Green BulletKişisel - Genel

Emre Kongar Özgeçmiş Kısa Özgeçmiş

Emre Kongar CV Curriculum Vitae (in English)

Güncel Güncel Arşivi

www.kongar.org Ana Sayfaya Geri Dönüş


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER: EMEP
 

Meclis dışındaki partilerin Anayasa değişiklik paketi hakkındaki görüşlerine yer verdiğim yazılar için okurlarımdan çok olumlu yorumlar aldım.

Hepsine çok teşekkür ediyor ve Emek Partisi EMEP'in görüşlerini Genel Başkan Levent Tüzel imzalı bildiriden özetleyerek devam ediyorum.

* * *
...Demokratik anayasa, demokratik bir seçimle oluşturulacak Kurucu Meclis'in çalışması ve bu çalışmaya bütün halk kesimlerinin temsilcilerinin katılması ile yapılabilir.

AKP'nin değişiklik paketi ise bu anlayıştan uzaktır.

Mevcut HSYK üyelerinin sayısının arttırılması ve üyelerin seçim usulünün değiştirilmesi AKP'nin yargı üzerindeki hâkimiyetinin pekiştirilmesi içindir. Bu kuruldan Adalet Bakanı ve müsteşarının çıkarılmaması AKP'nin bağımsız bir yargı istemediğinin kanıtıdır.

Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının değiştirilmesi de AKP aleyhine açılacak muhtemel bir kapatma davasını bertaraf etmeye yöneliktir. Parti kapatma davalarının açılmasını TBMM vizesine bağlayan öneri de yine AKP'nin kapatılması davasının açılmasını önlemek içindir.

AKP Anayasayı demokratikleştirmeye çalışmıyor, iktidarını pekiştirmek için anayasal düzenlemeler yapmaya çalışıyor...

...Demokratik yeni bir anayasanın olmazsa olmaz unsurları bellidir:

Anayasanın girişi demokrasiyi ve halk iradesini öne çıkaran hak ve özgürlükler üzerine vurgu yapan kısa bir metin olmalıdır.

Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddeleri olmaz. Toplumsal durum ve koşullara göre anayasaların bütün maddeleri değiştirilebilir.

Yurttaşlık tanımı bir etnisiteye göre değil, anayasal yurttaşlık olarak tanımlanmalıdır.

Düşünce, ifade, basın, din ve vicdan, örgütlenme vb. özgürlükler kayıtsız ve koşulsuz olarak anayasada güvence altına alınmalıdır.

Laiklik, devletin din işlerinden tamamen elini çekmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması, zorunlu din dersinin kaldırılması, devletin bütün dinlere ve mezhepler ile dine inanmayanlara eşit mesafede durması biçiminde yeniden düzenlenmelidir.

Parasız eğitim, parasız sağlık, işsizlik ödeneği, konut hakkı, ücretsiz bir aylık yıllık tatil, haftada 35 saat işgünü iki gün hafta sonu tatili, TİS ve grev, emeklilik hakkı vb. haklarla donatılmış sosyal devlet biçimi anayasada yer almalıdır.

Başta Kürt halkı olmak üzere, bütün halkların ve azınlıkların dil, kimlik ve kültürlerini serbestçe geliştirebilmeleri güvence altına alınmalı, Bölgesel yönetimlere olanak tanınmalı, herkesin anadille eğitimi sağlanmalıdır.

Seçim sisteminin demokratikleşmesi, baraj gibi engeller kaldırılmalı, halk temsiliyeti anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

Parti kapatma anayasadan çıkarılmalıdır.

YÖK, RTÜK, MGK gibi kurumlar anayasadan çıkarılmalıdır.

Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı, askeri yargı kaldırılmalıdır.

Hâkimler Yüksek Kurulu demokratik bir biçimde kurulmalıdır.

Askeri disiplin işlemleri de dahil olmak üzere bütün disiplin işlemleri yargı denetimine tabi olmalıdır.

Üniversiteler, özerk olmalı; öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar tarafından yönetilmelidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2019

Valid HTML 4.01 Transitional