Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER: HKP
 

Sevgili okurlarım, bugün sıra Halkın Kurtuluş Partisi'nde.

Partinin Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan'ın yolladığı mektupta anlattıkları ilginç:

...Partim Halkın Kurtuluş Partisi; AKP'nin "Ilımlı İslam" projesini hayata geçirmek için, aynı yönde ve fakat farklı biçimlerdeki yasa ve anayasa değişikliklerine karşı aktif biçimde mücadele etmiş, Anayasa Mahkemesi, Ankara C. Başsavcılığı, HSYK ve benzeri anayasal kuruluşlar nezdinde hukuki başvurularda ve suç duyurularında bulunmuş bir partidir.

Bu mücadelemiz sebebiyle şahsen Abdullah Gül'e eleştirilerimizden dolayı, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek suçundan yargılandım ve hüküm giydim...

...Halen il başkanımız da Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanmaktadır. Üstelik de üniversitelerde türbanı serbest bırakan anayasa değişikliği yapılması aleyhinde parti adına suç duyurusunda bulunması ve bunu basına duyurması sebebiyle...

* * *

Partili hukukçular tarafından hazırlanan, hayli uzun ve ayrıntılı olduğu için pek çok kısmını dışarda bırakmak zorunda kaldığım görüşlerin anahatları da şöyle:

...Yapmak istedikleri bu değişiklikler, pek sığındıkları "Venedik Kriterleri"ne dahi aykırıdır.

Zira Venedik Kriterleri'ne göre; HSYK gibi yargı kuruluşlarının başkanlarının siyasi partilerle ilişkisi bulunmayan tarafsız kişilerden oluşması öngörülmekte.

Yine aynı Kriterlere göre; değişikliklerin bütün olarak referanduma götürülmesi de mümkün değildir...

...Batılı Emperyalistler, dünyayı 1000 parçalı eyalet devletçiklere ayırmak istemekteler. Bu planlarının Türkiye ayağını gerçekleştirmek için de bize Yeni Sevr'i dayatmaktalar ve ülkemizi en az üç parçaya bölmek istemekteler...

...Mustafa Kemal'in izini, tozunu silmek istemektedirler...

...Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyetin kurumlarını da ortadan kaldırmak istemekteler.

Batılı Emperyalistler, bu emellerine AKP iktidarı eliyle hızla ulaşmaktadır. Çünkü bu parti, Ortaçağ kalıntısı Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilci olup, ideolojisi ise Şeriat'tır...

...Kısacası AB-D Emperyalizmi, yerli uşakları eliyle Türk Ordusu'nun işini bitirdi. Şimdi sıra Yargıya geldi...

...Hükümet eliyle Yüksek Yargı üzerinde hegemonya kurmaya başladılar...

...Oysa bu haliyle bile HSYK çalışmalarını kilitleme yetkisi ellerinde olduğu halde bununla yetinmeyerek, bu kurumları tamamen ele geçirmek istiyorlar...

...Bu değişikliklerin demokratik hiçbir yönü yoktur. Klasik demokrasilerin en önemli ilkesi olan "kuvvetler ayrılığı" ilkesini, yürütme lehine genişleterek, yürütmeye bağlı bir yargı mekanizması getirmek istiyorlar...

...Bu son fiilleri ile de açıkça Anayasa'nın "Cumhuriyetin Nitelikleri"ni düzenleyen 2. maddesini, "Yargı yetkisi"ni düzenleyen 9. maddesini ihlal suçu işlemektedirler. Bu nedenle de kapatılmayı çoktan hak etmiş durumdadırlar.

Sonuç olarak; AB-D Emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerinin Yeni Sevr planlarına karşı teslim olmayan, direnen yüksek yargıçlarımızı bir kez daha kutluyoruz ve Kurtuluş Partili Hukukçular olarak yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz...

* * *

Bildirinin tamamını okumak isteyenler partinin resmi internet sitesine bakabilir.

Salı'ya Emek Partisi...


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional