Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

ÖDP ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ İÇİN NE DİYOR
 

Sevgili okurlarım, Meclis dışındaki partilerin anayasa değişiklik paketini nasıl değerlendirdiği hakkında medyada pek haber yok.

Bu nedenle, bu sütunda ÖDP, TKP gibi Meclis dışındaki partilerin bu pakete nasıl baktıklarını, yerim elverdiği ölçüde, özet olarak vermeye çalışacağım.

Bugün ÖDP.

Cumartesi günü TKP.

* * *

Genel Başkan Alper Taş imzalı bildirinin anahatları şöyle:

İHTİYACIMIZ EŞİTLİKÇİ ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK YENİ BİR ANAYASADIR

...Yeni anayasanın içeriği kadar hazırlanma yönteminin de demokratik olması son derece önemlidir...

...%10 seçim barajı kaldırılmalı, barajsız bir seçimle bütün siyasi fikirlerin parlamentoda temsiline olanak verilmeli, bu parlamento kurucu bir meclis işlevi görmelidir...

...AKP'nin 12 Eylül anayasasının yarattığı kurumlarla bir sorunu yoktur. AKP'nin amacı bu kurumları ele geçirerek kendi tekelci iktidar yapısını kurmaktır.

Örneğin; YÖK'ten şikayet eden AKP, YÖK'ü ele geçirdikten sonra bu kurumun anti-demokratik özü ile uğraşmamakta anti-demokratik uygulamalarının sürmesine imza atmaktadır.

AKP, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olduktan sonra cumhurbaşkanlığının yetkilerinin fazlalığından söz etmez oldu. Tersine yeni anayasa değişiklik paketi ile cumhurbaşkanının yetkilerini daha da artırmayı hedeflemektedir...

...Gerçek bir yargı reformu için temel nokta yargının her düzeyde siyasal iktidara bağımlı olmaktan kurtarılmasıdır. AKP, bırakın yargının siyasal iktidara bağımlı olmaktan kurtarılmasını kendi siyasi iktidarına bağımlı bir yargıyı istemektedir...

..Özelleştirme şampiyonu AKP'nin kitabında sosyal haklar yoktur. Halkın parasız eğitim, sağlık, ulaşım hakkı yoktur. AKP'nin niyeti daha rekabetçi ve piyasa ilişkilerini geliştirme adına bugün sözde kalan anayasanın sosyal kırıntılarını da bütünüyle ortadan kaldırmaktır. Anayasa değişikliği paketinde AKP, özelleştirmelerin iptaline set çekmeyi amaçlamaktadır.

Anayasa değişiklik paketi kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı sağlıyor ama grev hakkı yok. Kamu çalışanlarının siyaset yasağı devam ediyor.

AKP, mevcut anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılması gibi bazı olumlu maddeleri bu paketin içine katarak demokrasi talep eden güçlerin ağzına adeta bir parmak bal çalarak kendi iktidar kavgasını desteklemeye çağırıyor...

...Lider sultasına dayalı, kadınların siyasal temsilini arttırmak için tüm siyasi partilere kota zorunluluğu getirmeyen, parti içi demokrasiyi içermeyen, siyasete getirilen tüm kısıtlamaları kaldırmayan, her tür düşüncenin örgütlenme hakkını tanımayan Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi yok.

Barajsız, partilere propaganda konusunda eşit haklar sağlayan, hazine yardımı esaslarını adil yararlanma ilkesi ile yeniden düzenleyen, siyasi ittifaklara olanak veren Seçim Yasası yok,

Kamu çalışanlarına grev hakkı yok, siyaset yapma hakkı yok.

Emekçi halkın parasız sağlık, eğitim, ulaşım hakkı, güvenceli çalışma hakkı yok.

Milletvekilliği dokunulmazlığını kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandıracak dokunulmazlığın kaldırılması yok.

Ülkemizin en önemli sorunlarından olan Kürt Sorununun çözümüne dönük kimlik, kültür ve dil taleplerine ilişkin herhangi bir madde yok.

Din derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması, Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri yok.

Emekçiden, ezilenden yana olmayan, halkı oy verme dışında dikkate almayan hiçbir usule destek yok.

Bu anlamda AKP'ye de destek yok!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional