Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BAŞBAKAN KENDİ YAPTIĞININ ADINI KENDİ KOYDU: SİVİL FAŞİZM!


 

Son zamanlarda AKP iktidarının her kesim üzerinde uyguladığı baskıcı politikaları eleştirenler ülkedeki rejimin bir "sivil darbe" ile gittikçe bir "sivil faşizme" doğru gittiğini belirtiyorlardı.

Bu iddiayı dile getirenler, iktidarın özellikle yasama ve yargı üzerindeki baskılarına dikkat çekiyorlar, Doğan Grubu'na karşı yaptığı saldırıyı ve uyguladığı cezaları eleştiriyorlardı.

Eleştiriler yeni değildi.

Örneğin başta Ali Sirmen, Orhan Bursalı, Hikmet Çetinkaya ve benim gibi yazarlar gazeteniz Cumhuriyet'te bu iddiaları defalarca dile getirmişti.

Ama AKP iktidarı baskılarını çok arttırınca, artık mızrak çuvala sığmaz oldu.

Belli konularda eskiden AKP iktidarına destek veren Nuray Mert gibi bazı yazarlar da bu eleştiriyi dillendirmeye başladı.

Başbakan Erdoğan AKP iktidarına yönelik bu eleştirilere yanıt verirken şöyle diyordu:

"Haftalardır o aynı nakaratı, o aynı bitmeyen şarkıyı terennüm ediyorlar. 'Sivil diktatörlük' diyorlar, 'sivil faşizm' diyorlar, 'tek parti diktatörlüğü, tek adam özlemi' diyorlar...

Merhum Menderes'e, Merhum Özal'a karşı yürütülen bu kampanya bugün nereden ısıtılıp Türkiye'nin önüne sürülmüş? Arşivden bunları bulup çıkarttım. Aynı şeyleri merhum Özal'a da söylemişler. Gazetelerin başlıkları aynı. Şimdi aynı gazeteler arşivlerini yeniden gündeme getirdiler. 20-25 yıl önce bunlar aynen söylenmiştir. Şimdi tekrar ediyorlar. Hangi senaryoyu yeniden canlandırmanın peşindesiniz?...

Kimse ülkeye korku salmaya kalkışmasın.

Kimse milletimizi korkutarak, yapay korkular üreterek, tedirginlik yayarak buradan kendisine siyasi rant elde etmeye kalkışmasın.

* * *

Tabii Başbakan Erdoğan bu savunmayı yaparken, aynen saydığı politikacılar gibi "Tek Adam" konumunu benimsediğini, onlar gibi, demokrasi yerine "çoğunluk diktatörlüğüne" doğru gittiğini de kabul etmiş oluyordu.

* * *

Ama bugün asıl üzerinde durmak istediğim konu bu değil.

Başbakan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, demokrasi açısından son derece kaygı verici olan medya patronlarına yönelik eleştirisine değinirken şöyle dedi:

"Gördünüz Sayın Bahçeli isim vererek medya sahiplerini nasıl suçluyor, nasıl tehdit ediyor.

İşte sivil faşizm diye bir şey varsa bugün temsilcisi bu zihniyettir."

* * *

Sonuç olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Doğan Grubu'na ve Aydın Doğan'a karşı yürüttüğü kampanyanın ve bu gruba kesilen çok büyük cezaların rejimi "sivil faşizme" götürdüğünü bizzat kendisi söylüyor:

"İşte sivil faşizm diye bir şey varsa bugün temsilcisi bu zihniyettir."

Yani artık ben demiyorum, zaten önceden demiştim...

Medyayı tehdit etmenin bu anlama geldiğini bizzat Başbakan söylüyor.

Üstelik Bahçeli muhalefettedir.

Söylediklerinin en azından şimdilik bir yaptırım gücü yoktur.

Ama Başbakan iktidardadır ve bırakın tehdit etmeyi, en sert biçimde uygulamaya geçmiştir bile.

Üstelik sadece medyaya ve Doğan Grubu'na karşı değil, yargıya, üniversitelere, yasamaya karşı da.

Allah sonumuzu hayretsin!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional