Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TEMELİ: DEVLET VE HÜKÜMET DE TARAFTIR


 

Tatlı Su Aydınları neden yargı bağımsızlığına saldırıyor?

Neden özellikle yüksek yargı organları üyelerinin Meclis tarafından seçilmesini istiyorlar?

Çünkü AKP iktidarı yargıyı da kendine bağımlı kılmak istiyor!

Son günlerde ürettikleri slogan harika:

"Yargı bağımsızlığı değil, yargı tarafsızlığı önemli" diyorlar...

Sanki yargı, bağımsız olmadan tarafsız kalabilirmiş gibi.

* * *

Bu sözler de ürettikleri pek çok slogan gibi gerçekleri saptırmaya yönelik:

Çünkü söylediklerinin yarısı doğru yarısı yanlış:

Önce "Evet", tabii esas olan ilke yargının tarafsızlığıdır.

Ama sonra "Hayır", bağımsız olmayan yargı tarafsız olamaz ki!

"Önemli olan tarafsızlıktır, bağımsızlık değildir" diyerek, tarafsızlığın ön koşulu olan bağımsızlığı zedelemeye çalışıyorlar.

Böylece, tabii tarafsızlık da güme gidiyor.

* * *

Peki yargı tümüyle denetim dışı mı kalacak?

Tabii ki hayır.

Yargının kendi içinde çapraz denetim mekanizmaları, teftişler, temyiz hakları, ve benzeri pek çok denetim var.

Yargı bağımsızlığını eleştirmek için üretilmiş olan "Yargıçlar yönetimi", "Jüristokrasi", "Yargı kendi içinde bir kast sistemidir" söylemleri, yargının tarafsızlığını zedelemek, onu iktidarın etkisine sokmak için sürekli tekrarlanıyor.

Oysa yargı, Hukuk Devleti kavramını korumak için, sadece hukuka tabi olmak, siyasal etkinin dışında kalmak zorundadır.

Yargının bu bağımsızlığını "kast sistemi" diyerek eleştirmek, Hukuk Devleti kavramının altına dinamit koymak demektir.

* * *

Bağımsızlığın mutlaka korunması gereği, devletin ve hükümetin de yargı karşısında bir "taraf" olmasından kaynaklanır.

Bilindiği gibi Anayasa'nın 125'inci maddesine göre "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır".

Yargı karşısında, aynen vatandaşlar ve öteki tüzel kişiler gibi hükümet ve devlet de bir "taraftır".

Yargının, hükümet ve devlete karşı açılan davalarda tarafsız kalabilmesi için mutlaka siyasi etkilerden, özellikle de iktidardan bağımsız olması gerekir.

* * *

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda söylenecek son bir söz "tarafsızlık" kavramı üzerinedir:

Yargı, karşına gelen şikayetçi ve şikayet edilen konusunda tarafsızdır.

Ama Anayasadan, yasalardan ve esas olarak adaletten, hukuktan yana taraftır!

Vereceği karar, hiç kuşkusuz hukuka, adalete, başta Anayasa olmak üzere bütün yasalara uygun olmak, bunlardan yana taraf olmak zorundadır.

Yargıladıkları konusundaki tarafsızlığını ise ancak bağımsız olduğu takdirde gerçekleştirebileceği açıktır.

Yargı bağımsızlığına yönelik her sınırlama veya kısıtlama, onun tarafsızlığını zedeleyecektir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional